Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φίλτρο

Συγκρότημα κατοικιών και διαμερισμάτων (μερίδιο) - Πύλα, Λάρνακα

Λάρνακα - Ref. PR37514Χάρτης

Οικιστική ανάπτυξη-Πύλα-PR37514
Οικιστική ανάπτυξη-Πύλα-PR37514
Οικιστική ανάπτυξη-Πύλα-PR37514
Οικιστική ανάπτυξη-Πύλα-PR37514
Οικιστική ανάπτυξη-Πύλα-PR37514
Οικιστική ανάπτυξη-Πύλα-PR37514
Οικιστική ανάπτυξη-Πύλα-PR37514
Οικιστική ανάπτυξη-Πύλα-PR37514
Οικιστική ανάπτυξη-Πύλα-PR37514
Οικιστική ανάπτυξη-Πύλα-PR37514
Απευθείας Πώληση Ενυπόθηκου Ακινήτου
Save Μερίδιο Εκτύπωση
Ειδοποίηση

Μέσω e-mail

Συγκρότημα κατοικιών και διαμερισμάτων (μερίδιο) - Πύλα, Λάρνακα

Ref. PR37514

Πιθανόν να υπόκειται σε ΦΠΑ

610.000

Επιφυλασσόμενη Τιμή

 • 991 μ2
 • 4.552 μ2 Εμβαδόν Γης
 • Μερίδιο προς πώληση:

Υπηρεσίες και εγκαταστάσεις

 • Χώρος Στάθμευσης
 • G.Optional
 • Ιδιωτική Πισίνα
 • Κλιματισμός
 • Ασανσέρ
 • Θέρμανση
 • Βεράντα : 142 μ2 Καλυμμένες + 31 μ2 Ακάλυπτες
 • Αποθήκη


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πρόκειται για απευθείας πώληση ενυπόθηκου ακινήτου, σύμφωνα με το άρθρο 44Η (3) του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965, ως εκάστοτε τροποποιείται.

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι:
(α) οι μόνες προσφορές που θα αξιολογούνται είναι αυτές που υπερβαίνουν την επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης και
(β) ο ενυπόθηκος δανειστής δεν θα καταβάλλει οποιαδήποτε αμοιβή σε κτηματομεσίτες. Εάν ενδεχόμενος αγοραστής διορίσει κτηματομεσίτη, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αμοιβή του κτηματομεσίτη.

  

 

Το συγκρότημα αφορά δύο διώροφα οικιστικά μπλοκς και δύο κατοικίες σε μια οικιστική τοποθεσία της κοινότητας Πύλα της επαρχίας Λάρνακας. Τα κτίρια βρίσκονται περί τα 225 μέτρα νότια από τον αυτοκινητόδρομο Λάρνακα – Αγία Νάπα και περί τα 680 μέτρα βόρεια από την ακτογραμμή.

Το μπλοκ Α αποτελείται από τέσσερα διώροφα διαμερίσματα ενώ το μπλοκ Β αποτελείται από τρία διώροφα διαμερίσματα. Η ανάπτυξη αποτελείται επίσης από δύο ανεξάρτητες κατοικίες.

Τα διαμερίσματα έχουν ανεγερθεί το 1997. Το μπλοκ Α αποτελείται δύο διαμερίσματα των τριών υπνοδωματίων και δύο διαμερίσματα των δύο υπνοδωματίων.  Το μπλοκ Β αποτελείται από δύο διαμερίσματα των τριών υπνοδωματίων και ένα διαμέρισμα των δύο υπνοδωματίων.  Το μπλοκ Α διαθέτει εμβαδόν κλειστών χώρων 379τ.μ. με καλυμμένες βεράντες 53τ.μ. και το μπλοκ Β διαθέτει εμβαδόν κλειστών χώρων 297τ.μ. με καλυμμένες βεράντες 42τ.μ.

Η κατοικία με αριθμό 8 έχει ανεγερθεί το 2010 και αποτελείται στο ισόγειο από σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό, κουζίνα και αποχωρητήριο ξένων ενώ στον όροφο αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια με το κυρίως με ιδιαίτερο ντους – αποχωρητήριο και κοινό μπάνιο με αποχωρητήριο. Εξωτερικά διαθέτει ιδιωτική κολυμβητική δεξαμενή. Η κατοικία διαθέτει εμβαδόν κλειστών χώρων 160τ.μ., καλυμμένων βεραντών 13τ.μ. και ακάλυπτων βεραντών 15 τ.μ.

Η κατοικία με αριθμό 10 έχει ανεγερθεί το 2016 και αποτελείται στο ισόγειο από σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό, κουζίνα και αποχωρητήριο ξένων ενώ στον όροφο αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια με το κυρίως με ιδιαίτερο ντους – αποχωρητήριο και κοινό μπάνιο με αποχωρητήριο. Εξωτερικά διαθέτει ιδιωτική κολυμβητική δεξαμενή. Η κατοικία διαθέτει εμβαδόν κλειστών χώρων 155τ.μ., καλυμμένων βεραντών 34τ.μ. και ακάλυπτων βεραντών 16 τ.μ.

Το ακίνητο προς πώληση αφορά το ½ αδιανέμητο μερίδιο του ποιο πάνω συγκροτήματος.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας, απαγορεύεται η εκούσια μεταβίβαση ή και υποθήκευση του ακινήτου και έχει εκδθοθεί πισοτποιητικό μη εξουσιοδοτημένων εργασιών.

 

Σημειώσεις:

 • ΕΣ536855/1980 Αποχετευτικά (Αρ. Φακ. Β349/97)
 • Απαγορεύεται η εκούσια μεταβίβαση ή/και υποθήκευση.  Πιστοποιηιτκό μη εξουσιοδοτημένω εργασιών.  Οι χώροι στάθμευσης δεν έχουν διαμορφωθεί και δεν υλοποιήθηκε ο όρος (509) της ΛΑΡ/0140/95 ημερ. 19/10/95 που αφορά την κατασκευή του εσωτερικού (4/ΕΣ/2166/2017)
 • Υπάρχουν κτίρια που δεν αναφέρονται στην εγγραφή (ΑΧ1042/2015) (4/ΕΣ/2167/2017)
 • Οδικό δίκτυο και των πεζοδρομίων (βλέπε πιστοπ. μη εξουσιοδοτημένων εργασιών αρ. 00142, ημερ. 21/09/2019 αρ. Φακ. Β613/96 του Επάρχου Λ/κας) ΑΧ1042/2015 (4/ΕΣ/2168/2017)
 • Απαγορεύεται η εκούσια μεταβίβαση ή/και υποθήκευση.  Πιστοποιηιτκό μη εξουσιοδοτημένω εργασιών. Δεν υπάρχει συμμόρφωση με τον όρο (6) τηε άδειας διαίρεσης (βλέπε πιστοπ. μη εξουσιοδ. εργασιών αρ. 00144 ημερ. 11/10/16 Φακ. Δ350/13 του Επάρχου (4/ΕΣ/2170/2017)

 

Προσφορές που υποβάλλονται για ποσό μικρότερο της Επιφυλασσόμενης Τιμής θα απορρίπτονται.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Λάρνακα

Δήμος: Πύλα

Κτηματολογικά Στοιχεία

Αρ. Αναφοράς Αρ. Εγγρ. Φύλλο / Σχέδιο Τμήμα Αρ. τεμ,
PR37514 0/10654 0/2-261-372 5 705
 • Πολεοδομική Ζώνη: Η4
 • Συντελεστής Δόμησης: 40%
 • Συντελεστής Κάλυψης: 25%
 • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
 • Μέγιστο ύψος (μ): 8,30

Έντυπο προσφοράς

Η Προσφορά μπορεί να υποβληθεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Δημοσίευσης του ακινήτου στην ιστοσελίδα https://www.altamirarealestate.com.cy/ (στο εξής "ιστοσελίδα της Altamira "). Σε περίπτωση που κριθεί ότι η χρονική περίοδος των 7 ημερολογιακών ημερών για συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι αρκετή, η χρονική διάρκεια δίνατε να επεκταθεί και αυτό θα διευκρινίζεται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Altamira ως αναγράφεται πιο πάνω στο σημείο Έντυπο Προσφοράς του κάθε ακινήτου. Μετά την λήξη της δοθείσης διορίας υποβολής και εφόσον δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε Προσφορά, το ακίνητο παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Altamira και η προθεσμία υποβολής προσφοράς για αγορά του ακινήτου ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου έχει ληφθεί προσφορά για αξιολόγηση, το ακίνητο απομακρύνεται από την ιστοσελίδα της Altamira.

Τοποθεσία

Ανοίξτε με Google Maps

(34.97751235961914, 33.67537307739258)

Ενεργειακή Απόδοση

ενεργειακή απόδοση

Πωλητής

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD

Σχετικές προσφορές

Απευθείας Πώληση Ενυπόθηκου Ακινήτου

Δείτε περισσότερα ακίνητα

Ακίνητα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

  • Οικιστική ανάπτυξη-Πύλα-PR37514

  Δερύνεια

  €483.000 Επιφυλασσόμενη Τιμή Πιθανόν να υπόκειται σε ΦΠΑ

  • 920 μ2
  • Οικιστική ανάπτυξη-Πύλα-PR37514

  Δήμος Πάφου

  €670.000 Επιφυλασσόμενη Τιμή Πιθανόν να υπόκειται σε ΦΠΑ

  • 1.192 μ2
  • 9 Μπάνια
  • Οικιστική ανάπτυξη-Πύλα-PR37514

  Πέγια

  €610.000 Ενδεικτική Τιμή Δεν υπόκειται σε ΦΠΑ

  • 705 μ2