Ημερομηνία εκτύπωσης: 2024-05-18
Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Χωράφια (μερίδιο) - Παναγιά, Λευκωσία

Δήμος Λευκωσίας (Λευκωσία)

Τοποθεσία και κοντινές υπηρεσίες

Περιγραφή

Διατίθενται προς πώληση τα αδιανέμητα μερίδια 3 οικιστικών χωραφιών σε μια ήσυχη τοποθεσία στην ενορία Παναγιά του Δήμου Λευκωσίας.

Τοποθετούνται σε μια ήσυχη και όμορφη περιοχή, κοντά σε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες και ανέσεις ενώ διαθέτει εύκολη πρόσβαση σε κεντρικούς δρόμους.

Εμπίπτει εντός Οικιστικής Ζώνης Κα6 με συντελεστή δόμηση 90%.

Το ακίνητο εμπίπτει εντός της Νεκρά ζώνης.

Για υποβολή προσφοράς αποταθείτε στο κάθε ακίνητο ξεχωριστά.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Λευκωσία

Δήμος: Δήμος Λευκωσίας

Ενορία: Παναγία

Ακίνητα προς πώληση

Είδος ακινήτου

Εμβαδόν

Υπνοδωμάτια

Τιμή

6.838 μ2

€20.000

14.298 μ2

€30.000

7.665 μ2

€50.000

Περισσότερες πληροφορίες

Αρ. Αναφοράς

CG10706

-

Ιδιοκτήτης

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD