Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φίλτρο

Χωράφι (μερίδιο) - Παναγιά, Λευκωσία

Λευκωσία - Ref. PR38591Χάρτης

Χωράφι-Δήμος Λευκωσίας-PR38591
Χωράφι-Δήμος Λευκωσίας-PR38591
Χωράφι-Δήμος Λευκωσίας-PR38591
Χωράφι-Δήμος Λευκωσίας-PR38591
Χωράφι-Δήμος Λευκωσίας-PR38591
Χωράφι-Δήμος Λευκωσίας-PR38591
Χωράφι-Δήμος Λευκωσίας-PR38591
Save Μερίδιο Εκτύπωση
Ειδοποίηση

Μέσω e-mail

Χωράφι (μερίδιο) - Παναγιά, Λευκωσία

Ref. PR38591

Υπόκειται σε ΦΠΑ

30.000

Ενδεικτική Τιμή

  • 14.298 μ2 (όλο μερίδιο)
  • Μερίδιο προς πώληση:

Διατίθεται προς πώληση το 1/30 αδιανέμητο μερίδιο οικιστικού χωραφιού στο οποίο αναλογεί εμβαδόν περί τα 477 τ.μ. στην ενορία Παναγιά του Δήμου Λευκωσίας.

Βρίσκεται εντός της Νεκρά Ζώνης σε απόσταση περί τα 250 μέτρα ανατολικά από τη Λεωφόρου Αμμοχώστου και περί τα 550 μέτρα βόρεια της Βιομηχανικής περιοχής Αγλατζιάς.

Τοποθετείται σε μια ήσυχη και όμορφη περιοχή, κοντά σε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες και ανέσεις ενώ διαθέτει εύκολη πρόσβαση σε κεντρικούς δρόμους.

Διαθέτει ακανόνιστο σχήμα, επίπεδή επιφάνεια και εφάπτεται σε εγγεγραμμένο δρόμο, κατά μήκος του νότιου συνόρου με πρόσωπο περί τα 155 μέτρα. Επίσης, εφάπτεται σε εγγεγραμμένους δρόμους που καταλήγουν στο δυτικό τμήμα του χωραφιού με συνολικό πρόσωπο περί τα 55 μέτρα.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Λευκωσία

Δήμος: Δήμος Λευκωσίας

Ενορία: Παναγία

Άλλα Χαρακτηριστικά

  • Χρήση: Οικιστική
  • Εμβαδόν οικοπέδου: 14.298 μ2 (όλο μερίδιο)

Κτηματολογικά Στοιχεία

Αρ. Αναφοράς Αρ. Εγγρ. Φύλλο / Σχέδιο Τμήμα Αρ. τεμ,
PR38591 6/123 21/48W2 6 124
  • Πολεοδομική Ζώνη: Κα6
  • Συντελεστής Δόμησης: 90%
  • Συντελεστής Κάλυψης: 50%
  • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
  • Μέγιστο ύψος (μ): 10

Έντυπο προσφοράς

Η Προσφορά μπορεί να υποβληθεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Δημοσίευσης του ακινήτου στην ιστοσελίδα https://www.altamirarealestate.com.cy/ (στο εξής "ιστοσελίδα της Altamira "). Σε περίπτωση που κριθεί ότι η χρονική περίοδος των 7 ημερολογιακών ημερών για συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι αρκετή, η χρονική διάρκεια δίνατε να επεκταθεί και αυτό θα διευκρινίζεται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Altamira ως αναγράφεται πιο πάνω στο σημείο Έντυπο Προσφοράς του κάθε ακινήτου. Μετά την λήξη της δοθείσης διορίας υποβολής και εφόσον δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε Προσφορά, το ακίνητο παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Altamira και η προθεσμία υποβολής προσφοράς για αγορά του ακινήτου ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου έχει ληφθεί προσφορά για αξιολόγηση, το ακίνητο απομακρύνεται από την ιστοσελίδα της Altamira.

Τοποθεσία

Ανοίξτε με Google Maps

(35.169769287109375, 33.401611328125)

Ιδιοκτήτης

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD