Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φίλτρο

Οικόπεδο - Παναγία, Λευκωσίας

Λευκωσία - Ref. PR32906Χάρτης

Οικόπεδο-Δήμος Λευκωσίας-PR32906
Οικόπεδο-Δήμος Λευκωσίας-PR32906
Οικόπεδο-Δήμος Λευκωσίας-PR32906
Οικόπεδο-Δήμος Λευκωσίας-PR32906
Οικόπεδο-Δήμος Λευκωσίας-PR32906
Οικόπεδο-Δήμος Λευκωσίας-PR32906
Οικόπεδο-Δήμος Λευκωσίας-PR32906
Οικόπεδο-Δήμος Λευκωσίας-PR32906
Save Μερίδιο Εκτύπωση
Ειδοποίηση

Μέσω e-mail

Οικόπεδο - Παναγία, Λευκωσίας

Ref. PR32906

Δεν υπόκειται σε ΦΠΑ

245.000

Ενδεικτική Τιμή

  • 409 μ2 (όλο μερίδιο)

Γωνιακό εμπορικό οικόπεδο σε μια δραστήρια και κεντρική τοποθεσία στην Ενορία Παναγιά του Δήμου Λευκωσίας, σε απόσταση περί τα 80 μέτρα βόρεια του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Το ακίνητο είναι ιδανικά τοποθετημένο κοντά σε πληθώρα υπηρεσιών και ανέσεων όπως υπεραγορές, καταστήματα, σχολεία κλπ. Επιπλέον, το ακίνητο απολαμβάνει εξαιρετική πρόσβαση προς το κέντρο της Λευκωσίας.

Το οικόπεδο διαθέτει ακανόνιστο σχήμα και ομαλή επιφάνεια ενώ εφάπτεται της εφάπτεται της λεωφόρου Λάρνακος και στο δυτικό του σύνορο και της οδού Μιχαλάκη Καραολή στο νότιο του σύνορο με συνολικό πρόσωπο περί τα 22 μέτρα.  Εντός του οικοπέδου υπάρχει ισόγεια κατοικία η οποία όμως δεν έχει οικονομική αξία.

Σημειώνεται ότι το οικόπεδο εμπίπτει εντός της εμπορικής ζώνης Εβ2 η οποία επιτρέπει την ανέγερση κτιρίου μέχρι και 8 ορόφων.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Λευκωσία

Δήμος: Δήμος Λευκωσίας

Ενορία: Παναγία

Άλλα Χαρακτηριστικά

  • Χρήση: Εμπορική
  • Εμβαδόν οικοπέδου: 409 μ2 (όλο μερίδιο)
  • Τίτλος ιδιοκτησίας: Το ακίνητο διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας

Κτηματολογικά Στοιχεία

Αρ. Αναφοράς Αρ. Εγγρ. Φύλλο / Σχέδιο Τμήμα Αρ. τεμ,
PR32906 5/670 21/47W2 0 638
  • Πολεοδομική Ζώνη: Εβ2
  • Συντελεστής Δόμησης: 180%
  • Συντελεστής Κάλυψης: 50%
  • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 6
  • Μέγιστο ύψος (μ): 24

Έντυπο προσφοράς

Η Προσφορά μπορεί να υποβληθεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Δημοσίευσης του ακινήτου στην ιστοσελίδα https://www.altamirarealestate.com.cy/ (στο εξής "ιστοσελίδα της Altamira "). Σε περίπτωση που κριθεί ότι η χρονική περίοδος των 7 ημερολογιακών ημερών για συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι αρκετή, η χρονική διάρκεια δίνατε να επεκταθεί και αυτό θα διευκρινίζεται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Altamira ως αναγράφεται πιο πάνω στο σημείο Έντυπο Προσφοράς του κάθε ακινήτου. Μετά την λήξη της δοθείσης διορίας υποβολής και εφόσον δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε Προσφορά, το ακίνητο παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Altamira και η προθεσμία υποβολής προσφοράς για αγορά του ακινήτου ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου έχει ληφθεί προσφορά για αξιολόγηση, το ακίνητο απομακρύνεται από την ιστοσελίδα της Altamira.

Τοποθεσία

Ανοίξτε με Google Maps

(35.16754913330078, 33.38029861450195)

Ιδιοκτήτης

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD