Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φίλτρο

Οικόπεδο - Άγιος Αντώνιος, Λευκωσία

Λευκωσία - Ref. PR11918Χάρτης

Οικόπεδο-Δήμος Λευκωσίας-PR11918
Οικόπεδο-Δήμος Λευκωσίας-PR11918
Οικόπεδο-Δήμος Λευκωσίας-PR11918
Οικόπεδο-Δήμος Λευκωσίας-PR11918
Οικόπεδο-Δήμος Λευκωσίας-PR11918
Οικόπεδο-Δήμος Λευκωσίας-PR11918
Οικόπεδο-Δήμος Λευκωσίας-PR11918
Οικόπεδο-Δήμος Λευκωσίας-PR11918
Save Μερίδιο Εκτύπωση
Ειδοποίηση

Μέσω e-mail

Οικόπεδο - Άγιος Αντώνιος, Λευκωσία

Ref. PR11918

Υπόκειται σε ΦΠΑ

700.000

Ενδεικτική Τιμή

  • 573 μ2 (όλο μερίδιο)

Εμπορικό οικόπεδο σε κεντρική τοποθεσία στην ενορία Άγιος Αντώνιος στο Δήμο Λευκωσίας. Βρίσκεται περί τα 120 μέτρα νοτιοδυτικά της διασταύρωσης των Λεωφόρων Διγενή Ακρίτα και Λάρνακoς οι οποίες αποτελούν πολυσύχναστους εμπορικούς δρόμους της Λευκωσίας.

Διαθέτει τριγωνικό σχήμα και επίπεδη επιφάνεια ενώ εφάπτεται στα βόρεια δρόμου με πρόσωπο περί τα 49 μέτρα. Το οικόπεδο έχει τη δυνατότητα και την προοπτική μέσω πολεοδομικών κινήτρων, να εξασφαλίσει επιπρόσθετο συντελεστή δόμησης. Με τον κατάλληλο σχεδιασμό το οικόπεδο μπορεί να αξιοποιηθεί και να αναπτυχθεί με ένα πολυώροφο κτίριο μεικτής ή εμπορικής χρήσης.

Το ακίνητο εμπίπτει εντός Ζώνης Εμπορικής ανάπτυξης ΕΖ-α με Συντελεστή Δόμησης 200% (με την αξιοποίηση των κινήτρων ο συντελεστής δόμησης είναι δυνατόν να αυξηθεί μέχρι 450%), Συντελεστή Κάλυψης 60%, Μέγιστο Αριθμό Ορόφων 8 και Μέγιστο Ύψος 31 μ. 


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Λευκωσία

Δήμος: Δήμος Λευκωσίας

Ενορία: Άγιος Αντώνιος

Άλλα Χαρακτηριστικά

  • Χρήση: Εμπορική
  • Εμβαδόν οικοπέδου: 573 μ2 (όλο μερίδιο)
  • Τίτλος ιδιοκτησίας: Το ακίνητο διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας

Κτηματολογικά Στοιχεία

Αρ. Αναφοράς Αρ. Εγγρ. Φύλλο / Σχέδιο Τμήμα Αρ. τεμ,
PR11918 24/819 21/470403 24 306
  • Πολεοδομική Ζώνη: ΕΖ-α
  • Συντελεστής Δόμησης: See Description/Βλέπε Περιγραφή
  • Συντελεστής Κάλυψης: See Description/Βλέπε Περιγραφή
  • Μέγιστος αριθμός ορόφων: See Description/Βλέπε Περιγραφή
  • Μέγιστο ύψος (μ): See Description/Βλέπε Περιγραφή

Έντυπο προσφοράς

Η Προσφορά μπορεί να υποβληθεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Δημοσίευσης του ακινήτου στην ιστοσελίδα https://www.altamirarealestate.com.cy/ (στο εξής "ιστοσελίδα της Altamira "). Σε περίπτωση που κριθεί ότι η χρονική περίοδος των 7 ημερολογιακών ημερών για συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι αρκετή, η χρονική διάρκεια δίνατε να επεκταθεί και αυτό θα διευκρινίζεται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Altamira ως αναγράφεται πιο πάνω στο σημείο Έντυπο Προσφοράς του κάθε ακινήτου. Μετά την λήξη της δοθείσης διορίας υποβολής και εφόσον δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε Προσφορά, το ακίνητο παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Altamira και η προθεσμία υποβολής προσφοράς για αγορά του ακινήτου ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου έχει ληφθεί προσφορά για αξιολόγηση, το ακίνητο απομακρύνεται από την ιστοσελίδα της Altamira.

Τοποθεσία

Ανοίξτε με Google Maps

(35.17063903808594, 33.37359619140625)

Ιδιοκτήτης

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD