Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φίλτρο

Αναξάλτνητα δικαιώματα ανάπτυξης - Τσάδα, Πάφος

Πάφος - Ref. PR39175Χάρτης

Οικόπεδο-Τσάδα-PR39175
Οικόπεδο-Τσάδα-PR39175
Οικόπεδο-Τσάδα-PR39175
Οικόπεδο-Τσάδα-PR39175
Οικόπεδο-Τσάδα-PR39175
Απευθείας Πώληση Ενυπόθηκου Ακινήτου
Save Μερίδιο Εκτύπωση
Ειδοποίηση

Μέσω e-mail

Αναξάλτνητα δικαιώματα ανάπτυξης - Τσάδα, Πάφος

Ref. PR39175

Πιθανόν να υπόκειται σε ΦΠΑ

46.000

Επιφυλασσόμενη Τιμή

 • 1.767 μ2 (όλο μερίδιο)
 • Μερίδιο προς πώληση:


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πρόκειται για απευθείας πώληση ενυπόθηκου ακινήτου, σύμφωνα με το άρθρο 44Η (3) του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965, ως εκάστοτε τροποποιείται.

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι:
(α) οι μόνες προσφορές που θα αξιολογούνται είναι αυτές που υπερβαίνουν την επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης και
(β) ο ενυπόθηκος δανειστής δεν θα καταβάλλει οποιαδήποτε αμοιβή σε κτηματομεσίτες. Εάν ενδεχόμενος αγοραστής διορίσει κτηματομεσίτη, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αμοιβή του κτηματομεσίτη.

  

 

Διατίθεται προς πώληση τα 45/139 αδιανέμητα μερίδια ανεξάντλητων δικαιωμάτων ανάπτυξης, με αριθμό 11 όπως φαίνεται στο σχέδιο, εμβαδού γης περί τα 973τ.μ. (584τ.μ. ανεξάντλητη δόμηση) και το όλο μερίδιο ανεξάντλητων δικαιωμάτων ανάπτυξης, με αριθμό 12 όπως φαίνεται στο σχέδιο, εμβαδού γης περί τα 794τ.μ. (476τ.μ. ανεξάντλητη δόμηση).

Τα ακίνητα βρίσκονται στην κοινότητα Τσάδα της επαρχίας Πάφου, σε απόσταση περί τα 330 μέτρα βορειοανατολικά από το Δημοτικό Σχολείο Τσάδας και περί τα 280 μέτρα ανατολικά από την Εκκλησία της Παναγίας Χρυσελαιούσης.

Τα ανεξάντλητα δικαιώματα ανάπτυξης βρίσκονται στο νότιο τμήμα ανάπτυξης κατοικιών και διαθέτουν ακανόνιστο σχήμα με επικλινή επιφάνεια εδάφους και  εφάπτονται δυτικά και ανατολικά του ιδιωτικού δρόμου της ανάπτυξης.

Το ακίνητο εμπίπτει εντός Οικιστικής Ζώνης Η3 με συντελεστή δόμηση 60%.

Κοινά Δικαιώματα Χρήσης:

 • Βλέπετε στη κτημ. σελίδα κοινόκτητης ιδιοκτησίας
 • Μερίδιο στην κοινόκτητη ιδιοκτησία 18,13%
 • Απαγορεύεται η εκούσια μεταβίβαση ή/και υποθήκευση.  Πιστοποιητικό μη εξουσιοδοτημένων εργασιών (6/ΕΣ/1103/2019)

Προσφορές που υποβάλλονται για ποσό μικρότερο της Επιφυλασσόμενης Τιμής θα απορρίπτονται.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Πάφος

Δήμος: Τσάδα

Άλλα Χαρακτηριστικά

 • Χρήση: Οικιστική
 • Εμβαδόν οικοπέδου: 1.767 μ2 (όλο μερίδιο)

Κτηματολογικά Στοιχεία

Αρ. Αναφοράς Αρ. Εγγρ. Φύλλο / Σχέδιο Τμήμα Αρ. τεμ,
PR39175 0/15319 45/37 0 1145
 • Πολεοδομική Ζώνη: Η3
 • Συντελεστής Δόμησης: 60%
 • Συντελεστής Κάλυψης: 35%
 • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
 • Μέγιστο ύψος (μ): 8,30
Αρ. Αναφοράς Αρ. Εγγρ. Φύλλο / Σχέδιο Τμήμα Αρ. τεμ,
PR39175 0/15320 45/37 0 1145
 • Πολεοδομική Ζώνη: Η3
 • Συντελεστής Δόμησης: 60%
 • Συντελεστής Κάλυψης: 35%
 • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
 • Μέγιστο ύψος (μ): 8,30

Έντυπο προσφοράς

Η Προσφορά μπορεί να υποβληθεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Δημοσίευσης του ακινήτου στην ιστοσελίδα https://www.altamirarealestate.com.cy/ (στο εξής "ιστοσελίδα της Altamira "). Σε περίπτωση που κριθεί ότι η χρονική περίοδος των 7 ημερολογιακών ημερών για συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι αρκετή, η χρονική διάρκεια δίνατε να επεκταθεί και αυτό θα διευκρινίζεται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Altamira ως αναγράφεται πιο πάνω στο σημείο Έντυπο Προσφοράς του κάθε ακινήτου. Μετά την λήξη της δοθείσης διορίας υποβολής και εφόσον δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε Προσφορά, το ακίνητο παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Altamira και η προθεσμία υποβολής προσφοράς για αγορά του ακινήτου ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου έχει ληφθεί προσφορά για αξιολόγηση, το ακίνητο απομακρύνεται από την ιστοσελίδα της Altamira.

Τοποθεσία

Ανοίξτε με Google Maps

(34.838592529296875, 32.47896957397461)

Πωλητής

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD

Σχετικές προσφορές

Απευθείας Πώληση Ενυπόθηκου Ακινήτου

Δείτε περισσότερα ακίνητα

Οικιστικά Οικόπεδα προς πώληση στην Πάφο

Δείτε περισσότερα ακίνητα