Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φίλτρο

Οικόπεδα - Λετύμβου, Πάφος

Πάφος - Ref. CG10974Χάρτης

Οικόπεδα - Λετύμβου, Πάφος-Λετύμπου
Οικόπεδα - Λετύμβου, Πάφος-Λετύμπου
Οικόπεδα - Λετύμβου, Πάφος-Λετύμπου
Οικόπεδα - Λετύμβου, Πάφος-Λετύμπου
Οικόπεδα - Λετύμβου, Πάφος-Λετύμπου
Οικόπεδα - Λετύμβου, Πάφος-Λετύμπου
Οικόπεδα - Λετύμβου, Πάφος-Λετύμπου
Οικόπεδα - Λετύμβου, Πάφος-Λετύμπου
Οικόπεδα - Λετύμβου, Πάφος-Λετύμπου
Save Μερίδιο Εκτύπωση

Μέσω e-mail

Οικόπεδα - Λετύμβου, Πάφος

Ref. CG10974

Οικιστικά οικόπεδα στην κοινότητα Λετύμβου, της Επαρχίας Πάφου. Βρίσκονται σε απόσταση περί τα 700 μέτρα νοτιοανατολικά από το κέντρο της κοινότητας και περί τα 120 μέτρα νοτιοδυτικά του κεντρικού δρόμου που συνδέει την κοινότητα Λετύμβου με τις γειτονικές κοινότητες.

Τα ακίνητα είναι ιδανικά τοποθετημένα κοντά σε κύριες υπηρεσίες και ανέσεις. Επιπλέον, έχουν καλή πρόσβαση στις γειτονικές κοινότητες.

Τα ακίνητα εμπίπτουν εντός Οικιστικής Ζώνης Η2 με συντελεστή δόμησης 90%.

Για υποβολή προσφοράς αποταθείτε στο κάθε ακίνητο ξεχωριστά.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Πάφος

Δήμος: Λετύμπου

Ακίνητα προς πώληση

 • €40.000

  Ενδεικτική Τιμή

  Υπόκειται σε ΦΠΑ

 • PR40380
 • 758 μ2
 • €45.000

  Ενδεικτική Τιμή

  Υπόκειται σε ΦΠΑ

 • PR40381
 • 693 μ2

Τοποθεσία

Ανοίξτε με Google Maps

(34.851341247558594, 32.51797103881836)

Ιδιοκτήτης

SKY CAC LIMITED

Σχετικές προσφορές

Οικιστικά Οικόπεδα προς πώληση στην Πάφο

Δείτε περισσότερα ακίνητα