Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φίλτρο

Χωράφια - Δρούσεια, Πάφος

Πάφος - Ref. CG10515Χάρτης

Χωράφια - Δρούσεια, Πάφος-Δρούσεια
Χωράφια - Δρούσεια, Πάφος-Δρούσεια
Χωράφια - Δρούσεια, Πάφος-Δρούσεια
Χωράφια - Δρούσεια, Πάφος-Δρούσεια
Χωράφια - Δρούσεια, Πάφος-Δρούσεια
Χωράφια - Δρούσεια, Πάφος-Δρούσεια
Χωράφια - Δρούσεια, Πάφος-Δρούσεια
Χωράφια - Δρούσεια, Πάφος-Δρούσεια
Χωράφια - Δρούσεια, Πάφος-Δρούσεια
Save Μερίδιο Εκτύπωση

Μέσω e-mail

Χωράφια - Δρούσεια, Πάφος

Ref. CG10515

Υπόκειται μερικώς σε ΦΠΑ

170.000

Ενδεικτική Τιμή

Το προς πώληση ακίνητο αφορά 2 εφαπτόμενα χωράφια στην Κοινότητα Δρούσεια της Επαρχίας Πάφου. Βρίσκονται σε απόσταση περί τα 750 μέτρα βορειοανατολικά από το κέντρο της Κοινότητας και περί τα 220 μέτρα δυτικά του συνδετικού δρόμου Κάθικας - Πόλεως Χρυσοχούς.

Ως ενιαίο ακίνητο διαθέτει ακανόνιστο σχήμα με επικλινή επιφάνεια εδάφους και είναι προσβάσιμο μέσω μη εγγεγραμμένου δρόμου.

Τα ακίνητα πωλούνται ως ενιαία μονάδα με συνολικό εμβαδό 13.975 τ.μ.

Το  ακίνητο (PR36781) εμπίπτει εντός Γεωργικής Ζώνης Γα4 με συντελεστή δόμηση 10%, ενώ το ακίνητο (PR36782) εμπίπτει εντός Οικιστικής Ζώνης Κα10β με συντελεστή δόμηση 30%.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Πάφος

Δήμος: Δρούσεια

Ακίνητα προς πώληση

Έντυπο προσφοράς

Η Προσφορά μπορεί να υποβληθεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Δημοσίευσης του ακινήτου στην ιστοσελίδα https://www.altamirarealestate.com.cy/ (στο εξής "ιστοσελίδα της Altamira "). Σε περίπτωση που κριθεί ότι η χρονική περίοδος των 7 ημερολογιακών ημερών για συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι αρκετή, η χρονική διάρκεια δίνατε να επεκταθεί και αυτό θα διευκρινίζεται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Altamira ως αναγράφεται πιο πάνω στο σημείο Έντυπο Προσφοράς του κάθε ακινήτου. Μετά την λήξη της δοθείσης διορίας υποβολής και εφόσον δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε Προσφορά, το ακίνητο παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Altamira και η προθεσμία υποβολής προσφοράς για αγορά του ακινήτου ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου έχει ληφθεί προσφορά για αξιολόγηση, το ακίνητο απομακρύνεται από την ιστοσελίδα της Altamira.

Τοποθεσία

Ανοίξτε με Google Maps

(34.96709442138672, 32.404090881347656)

Ιδιοκτήτης

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD

Σχετικές προσφορές

Αγροτεμάχια προς πώληση

Δείτε περισσότερα ακίνητα

Ακίνητα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

    • Χωράφια - Δρούσεια, Πάφος-Δρούσεια

    Πάχνα

    €81.000 Ενδεικτική Τιμή Δεν υπόκειται σε ΦΠΑ

    • 10.703 μ2