Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φίλτρο

Χωράφι - Άρμου, Πάφος

Πάφος - Ref. CG10561Χάρτης

Χωράφι - Άρμου, Πάφος-Άρμου
Χωράφι - Άρμου, Πάφος-Άρμου
Χωράφι - Άρμου, Πάφος-Άρμου
Χωράφι - Άρμου, Πάφος-Άρμου
Χωράφι - Άρμου, Πάφος-Άρμου
Χωράφι - Άρμου, Πάφος-Άρμου
Χωράφι - Άρμου, Πάφος-Άρμου
Χωράφι - Άρμου, Πάφος-Άρμου
Χωράφι - Άρμου, Πάφος-Άρμου
Save Μερίδιο Εκτύπωση

Μέσω e-mail

Χωράφι - Άρμου, Πάφος

Ref. CG10561

Οικιστικά χωράφια σε μια ελκυστική και ήσυχη τοποθεσία στην Κοινότητα Άρμου της Επαρχίας Πάφος. Βρίσκονται σε απόσταση περί τα 710 μέτρα βόρεια του συνδετικού δρόμου Κονιά - Μαραθούντα.

Ο άμεσος χώρος των ακινήτων αποτελείται κυρίως από πολυτελείς βίλες και εξοχικές κατοικίες.

Θεωρούνται ως μια εξαιρετική επιλογή για επιχειρηματίες ανάπτυξης γης ή έναν ιδιώτη.

Ανατρέξτε σε κάθε ακίνητο ξεχωριστά για να υποβάλετε την προσφορά σας.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Πάφος

Δήμος: Άρμου

Ακίνητα προς πώληση

 • €74.000

  Ενδεικτική Τιμή

  Υπόκειται σε ΦΠΑ

 • PR37161
 • 1.338 μ2
 • €74.000

  Ενδεικτική Τιμή

  Υπόκειται σε ΦΠΑ

 • PR37160
 • 1.338 μ2

Τοποθεσία

Ανοίξτε με Google Maps

(34.7955436706543, 32.47616195678711)

Ιδιοκτήτης

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD