Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φίλτρο

2 Γραφεία - Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία

Λευκωσία - Ref. CG10733Χάρτης

2 Γραφεία - Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία-Δήμος Λευκωσίας
2 Γραφεία - Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία-Δήμος Λευκωσίας
2 Γραφεία - Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία-Δήμος Λευκωσίας
2 Γραφεία - Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία-Δήμος Λευκωσίας
2 Γραφεία - Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία-Δήμος Λευκωσίας
2 Γραφεία - Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία-Δήμος Λευκωσίας
2 Γραφεία - Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία-Δήμος Λευκωσίας
2 Γραφεία - Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία-Δήμος Λευκωσίας
2 Γραφεία - Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία-Δήμος Λευκωσίας
Απευθείας Πώληση Ενυπόθηκου Ακινήτου
Save Μερίδιο Εκτύπωση

Μέσω e-mail

2 Γραφεία - Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία

Ref. CG10733


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πρόκειται για απευθείας πώληση ενυπόθηκου ακινήτου, σύμφωνα με το άρθρο 44Η (3) του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965, ως εκάστοτε τροποποιείται.

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι:
(α) οι μόνες προσφορές που θα αξιολογούνται είναι αυτές που υπερβαίνουν την επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης και
(β) ο ενυπόθηκος δανειστής δεν θα καταβάλλει οποιαδήποτε αμοιβή σε κτηματομεσίτες. Εάν ενδεχόμενος αγοραστής διορίσει κτηματομεσίτη, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αμοιβή του κτηματομεσίτη.

  

 

 Δύο γραφεία στο αστικό κέντρο του Δήμου Λευκωσίας, στην Ενορία Αγίων Ομολογητών. Το κτίριο βρίσκεται περί τα 1,3 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Προεδρικό Μέγαρο, επί τη Λεωφόρου Γεώργιου Γρίβα Διγενή.

Τα γραφεία αποτελούν μέρος επταώροφου εμπορικού κτιρίου με συνολικά 11 γραφεία η οποία τοποθετείται επί της Λεωφόρου Γεώργιου Γρίβα Διγενή.

Τα ακίνητα είναι τοποθετημένα κοντά σε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες και ανέσεις. Επιπλέον, απολαμβάνουν καλές προσβάσεις προς του κεντρικούς άξονες της πόλης.

Σημειώνεται ότι τα γραφεία διαθέτουν ξεχωριστούς τίτλους ιδιοκτησίας και τοποθετούνται σε ολόκληρο τον 3ο όροφο του κτιρίου με αριθμούς θύρας 301 & 302.

Για υποβολή προσφοράς αποταθείτε στο κάθε ακίνητο ξεχωριστά.

Προσφορές που υποβάλλονται για ποσό μικρότερο της Επιφυλασσόμενης Τιμής θα απορρίπτονται.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Λευκωσία

Δήμος: Δήμος Λευκωσίας

Ενορία: Άγιοι Ομολόγοι

Ακίνητα προς πώληση

 • €111.000

  Επιφυλασσόμενη Τιμή

  Πιθανόν να υπόκειται σε ΦΠΑ

 • PR38287
 • Αριθμός θύρας: 301
 • 85 μ2
 • €116.000

  Επιφυλασσόμενη Τιμή

  Πιθανόν να υπόκειται σε ΦΠΑ

 • PR38288
 • Αριθμός θύρας: 302
 • 89 μ2

Τοποθεσία

Ανοίξτε με Google Maps

(35.162742614746094, 33.35816192626953)

Πωλητής

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD

Σχετικές προσφορές

Απευθείας Πώληση Ενυπόθηκου Ακινήτου

Δείτε περισσότερα ακίνητα

Εμπορικές Μονάδες

Δείτε περισσότερα ακίνητα

Ακίνητα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

  • 2 Γραφεία - Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία-Δήμος Λευκωσίας

  Δήμος Λευκωσίας

  €110.000 Επιφυλασσόμενη Τιμή Πιθανόν να υπόκειται σε ΦΠΑ

  • 81 μ2
  • 2 Μπάνια