Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φίλτρο

Κατάστημα - Άγιος Σάββας, Λευκωσία

Λευκωσία - Ref. CG10490Χάρτης

Κατάστημα - Άγιος Σάββας, Λευκωσία-Δήμος Λευκωσίας
Κατάστημα - Άγιος Σάββας, Λευκωσία-Δήμος Λευκωσίας
Κατάστημα - Άγιος Σάββας, Λευκωσία-Δήμος Λευκωσίας
Κατάστημα - Άγιος Σάββας, Λευκωσία-Δήμος Λευκωσίας
Κατάστημα - Άγιος Σάββας, Λευκωσία-Δήμος Λευκωσίας
Κατάστημα - Άγιος Σάββας, Λευκωσία-Δήμος Λευκωσίας
Κατάστημα - Άγιος Σάββας, Λευκωσία-Δήμος Λευκωσίας
Κατάστημα - Άγιος Σάββας, Λευκωσία-Δήμος Λευκωσίας
Κατάστημα - Άγιος Σάββας, Λευκωσία-Δήμος Λευκωσίας
Κατάστημα - Άγιος Σάββας, Λευκωσία-Δήμος Λευκωσίας
Κατάστημα - Άγιος Σάββας, Λευκωσία-Δήμος Λευκωσίας
Κατάστημα - Άγιος Σάββας, Λευκωσία-Δήμος Λευκωσίας
Κατάστημα - Άγιος Σάββας, Λευκωσία-Δήμος Λευκωσίας
Κατάστημα - Άγιος Σάββας, Λευκωσία-Δήμος Λευκωσίας
Κατάστημα - Άγιος Σάββας, Λευκωσία-Δήμος Λευκωσίας
Κατάστημα - Άγιος Σάββας, Λευκωσία-Δήμος Λευκωσίας
Κατάστημα - Άγιος Σάββας, Λευκωσία-Δήμος Λευκωσίας
Κατάστημα - Άγιος Σάββας, Λευκωσία-Δήμος Λευκωσίας
Κατάστημα - Άγιος Σάββας, Λευκωσία-Δήμος Λευκωσίας
Κατάστημα - Άγιος Σάββας, Λευκωσία-Δήμος Λευκωσίας
Save Μερίδιο Εκτύπωση

Μέσω e-mail

Κατάστημα - Άγιος Σάββας, Λευκωσία

Ref. CG10490

Δεν υπόκειται σε ΦΠΑ

265.000

Ενδεικτική Τιμή

Τέσσερα ενοποιημένα καταστήματα με μεσοπάτωμα εντός των τειχών Λευκωσίας στην ενορία Άγιος Σάββας, το οποίο βρίσκεται 280 μέτρα βορειοανατολικά από την Πλατεία Ελευθερείας και 150 μέτρα βορειοδυτικά του κυκλικού κόμβου, γνωστού ως «ΟΧΙ».

Το ακίνητο βρίσκεται σε μια κεντρική και δραστήρια περιοχή για εμπορικές χρήσεις, αλλά συνάμα κατάλληλη για οικιστικές χρήσεις. Διαθέτει εύκολη πρόσβαση σε πολλές παροχές και υπηρεσίες όπως καταστήματα, υπεραγορές, σχολεία κλπ. Επιπλέον, απολαμβάνει εξαιρετικές προσβάσεις προς το κέντρο της Λευκωσίας.

Τα καταστήματα βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου και το επίπεδο κατασκευής και συντήρησης τους είναι μέτρια. Το κατάστημα προέκυψε από την ενοποίηση τεσσάρων συνεχόμενων καταστημάτων και αποτελείται από ενιαίο χώρο καταστήματος στο ισόγειο, ενιαίο χώρο και τρία αποχωρητήριά στο μεσοπάτωμα και αποθηκευτικό χώρο στο υπόγειο.

Το συνολικό εμβαδό κλειστών χώρων ανέρχεται σε 253 τ.μ. (περίπου), το μεσοπάτωμα σε 176 τ.μ. (περίπου),  το υπόγειο σε 120 τ.μ. (περίπου) και οι ακάλυπτες βεράντες σε 12 τ.μ. (περίπου)

Σημαντικό να τονιστεί ότι το ακίνητο διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας και πωλείται ως μια ενιαία μονάδα.

Το ακίνητο είναι κενό και είναι κατάλληλο για ιδιοχρησία, αλλά και για εκμετάλλευση (ενοικίαση) αποφέροντας ικανοποιητικό εισόδημα.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Το ακίνητο εξαιρείται από τη μείωση κατά 50% του τέλους μεταβίβασης Ακίνητης Ιδιοκτησίας για όλες τις περιπτώσεις που επιβάλλονται ή εισπράττονται τέλη με βάση του Περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου (Κεφ.219).

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Λευκωσία

Δήμος: Δήμος Λευκωσίας

Ενορία: Άγιος Σάββας

Ακίνητα προς πώληση

 • PR36748
 • 44 μ2
 • 1 Μπάνια
 • PR36750
 • 118 μ2
 • 1 Μπάνια
 • PR36747
 • 47 μ2
 • 1 Μπάνια
 • PR36749
 • 44 μ2
 • 1 Μπάνια

Έντυπο προσφοράς

Η Προσφορά μπορεί να υποβληθεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Δημοσίευσης του ακινήτου στην ιστοσελίδα https://www.altamirarealestate.com.cy/ (στο εξής "ιστοσελίδα της Altamira "). Σε περίπτωση που κριθεί ότι η χρονική περίοδος των 7 ημερολογιακών ημερών για συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι αρκετή, η χρονική διάρκεια δίνατε να επεκταθεί και αυτό θα διευκρινίζεται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Altamira ως αναγράφεται πιο πάνω στο σημείο Έντυπο Προσφοράς του κάθε ακινήτου. Μετά την λήξη της δοθείσης διορίας υποβολής και εφόσον δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε Προσφορά, το ακίνητο παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Altamira και η προθεσμία υποβολής προσφοράς για αγορά του ακινήτου ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου έχει ληφθεί προσφορά για αξιολόγηση, το ακίνητο απομακρύνεται από την ιστοσελίδα της Altamira.

Τοποθεσία

Ανοίξτε με Google Maps

(35.170963287353516, 33.363746643066406)

Ιδιοκτήτης

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD

Σχετικές προσφορές

Εμπορικές Μονάδες

Δείτε περισσότερα ακίνητα

Ακίνητα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν