Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φίλτρο

Χωράφι (Μερίδιο) - Ύψωνα, Λεμεσός

Λεμεσός - Ref. CG10702Χάρτης

Χωράφι (Μερίδιο) - Ύψωνα, Λεμεσός-Ύψωνας
Χωράφι (Μερίδιο) - Ύψωνα, Λεμεσός-Ύψωνας
Χωράφι (Μερίδιο) - Ύψωνα, Λεμεσός-Ύψωνας
Χωράφι (Μερίδιο) - Ύψωνα, Λεμεσός-Ύψωνας
Χωράφι (Μερίδιο) - Ύψωνα, Λεμεσός-Ύψωνας
Χωράφι (Μερίδιο) - Ύψωνα, Λεμεσός-Ύψωνας
Χωράφι (Μερίδιο) - Ύψωνα, Λεμεσός-Ύψωνας
Χωράφι (Μερίδιο) - Ύψωνα, Λεμεσός-Ύψωνας
Save Μερίδιο Εκτύπωση

Μέσω e-mail

Χωράφι (Μερίδιο) - Ύψωνα, Λεμεσός

Ref. CG10702

Υπόκειται σε ΦΠΑ

280.000

Ενδεικτική Τιμή

Διατίθεται προς πώληση 1979/8696 αδιανέμητο μερίδιο βιομηχανικού χωραφιού στο οποίο αναλογεί εμβαδόν περί τα 5,937 τ.μ. στο Δήμο Ύψωνα, της Επαρχίας Λεμεσού. Βρίσκεται 900 μέτρα βόρεια του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού - Πάφου και περί τα 1.7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Δημαρχείο.

Έχει άριστες προσβάσεις προς τον αυτοκινητόδρομο, το εμπορικό κέντρο “My Mall Limassol” και το λιμάνι, ενώ σε κοντινή απόσταση υπάρχει πληθώρα υπηρεσιών και διευκολύνσεων όπως σχολεία, υπεραγορές και άλλες παροχές.

Το χωράφι διαθέτει κανονικό σχήμα και επίπεδη επιφάνεια. Εφάπτεται δημόσιου εγγεγραμμένου δρόμου κατά μήκος του βόρειου του συνόρου με πρόσωπο περί τα 220 μέτρα.

Το ακίνητο εμπίπτει εντός Βιομηχανικής Ζώνης Βα4 (κατηγορίας Β) με συντελεστή δόμηση 90%.

Το ακίνητο επηρεάζεται από ρυμοτομία.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Λεμεσός

Δήμος: Ύψωνας

Ακίνητα προς πώληση

Έντυπο προσφοράς

Η Προσφορά μπορεί να υποβληθεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Δημοσίευσης του ακινήτου στην ιστοσελίδα https://www.altamirarealestate.com.cy/ (στο εξής "ιστοσελίδα της Altamira "). Σε περίπτωση που κριθεί ότι η χρονική περίοδος των 7 ημερολογιακών ημερών για συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι αρκετή, η χρονική διάρκεια δίνατε να επεκταθεί και αυτό θα διευκρινίζεται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Altamira ως αναγράφεται πιο πάνω στο σημείο Έντυπο Προσφοράς του κάθε ακινήτου. Μετά την λήξη της δοθείσης διορίας υποβολής και εφόσον δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε Προσφορά, το ακίνητο παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Altamira και η προθεσμία υποβολής προσφοράς για αγορά του ακινήτου ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου έχει ληφθεί προσφορά για αξιολόγηση, το ακίνητο απομακρύνεται από την ιστοσελίδα της Altamira.

Τοποθεσία

Ανοίξτε με Google Maps

(34.7052116394043, 32.947330474853516)

Ιδιοκτήτης

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD

Σχετικές προσφορές