Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φίλτρο

Χωράφι - Πισσούρι, Λεμεσός

Λεμεσός - Ref. CG10428Χάρτης

Χωράφι - Πισσούρι, Λεμεσός-Πισσούρι
Χωράφι - Πισσούρι, Λεμεσός-Πισσούρι
Χωράφι - Πισσούρι, Λεμεσός-Πισσούρι
Χωράφι - Πισσούρι, Λεμεσός-Πισσούρι
Χωράφι - Πισσούρι, Λεμεσός-Πισσούρι
Χωράφι - Πισσούρι, Λεμεσός-Πισσούρι
Χωράφι - Πισσούρι, Λεμεσός-Πισσούρι
Χωράφι - Πισσούρι, Λεμεσός-Πισσούρι
Χωράφι - Πισσούρι, Λεμεσός-Πισσούρι
Χωράφι - Πισσούρι, Λεμεσός-Πισσούρι
Χωράφι - Πισσούρι, Λεμεσός-Πισσούρι
Χωράφι - Πισσούρι, Λεμεσός-Πισσούρι
Save Μερίδιο Εκτύπωση

Μέσω e-mail

Χωράφι - Πισσούρι, Λεμεσός

Ref. CG10428

Δεν υπόκειται σε ΦΠΑ

171.000

Ενδεικτική Τιμή

Τέσσερα εφαπτόμενα γεωργικά χωράφια στην κοινότητα Πισσούρι της Επαρχίας Λεμεσού. Βρίσκονται περί τα 2.3 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το κέντρο της κοινότητα και περί τα 200 μέτρα νότια από τον αυτοκινητόδρομο Πάφου - Λεμεσού.

Ως ενιαίο τεμάχιο διαθέτει ακανόνιστο σχήμα επικλινή επιφάνεια. Το τεμάχιο θεωρείται περίκλειστο όμως βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον πλησιέστερο δημόσιο εγγεγραμμένο δρόμο.

Βρίσκεται σε ένα ήρεμο και όμορφο φυσικό περιβάλλον.

Τα ακίνητα πωλούνται ως ενιαία ιδιοκτησιακή μονάδα με συνολικό εμβαδό 67,929τ.μ.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Το ακίνητο εξαιρείται από τη μείωση κατά 50% του τέλους μεταβίβασης Ακίνητης Ιδιοκτησίας για όλες τις περιπτώσεις που επιβάλλονται ή εισπράττονται τέλη με βάση του Περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου (Κεφ.219).

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Λεμεσός

Δήμος: Πισσούρι

Ακίνητα προς πώληση

 • PR35288
 • 11.037 μ2
 • PR35287
 • 23.746 μ2
 • PR35286
 • 27.460 μ2

Έντυπο προσφοράς

Η Προσφορά μπορεί να υποβληθεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Δημοσίευσης του ακινήτου στην ιστοσελίδα https://www.altamirarealestate.com.cy/ (στο εξής "ιστοσελίδα της Altamira "). Σε περίπτωση που κριθεί ότι η χρονική περίοδος των 7 ημερολογιακών ημερών για συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι αρκετή, η χρονική διάρκεια δίνατε να επεκταθεί και αυτό θα διευκρινίζεται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Altamira ως αναγράφεται πιο πάνω στο σημείο Έντυπο Προσφοράς του κάθε ακινήτου. Μετά την λήξη της δοθείσης διορίας υποβολής και εφόσον δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε Προσφορά, το ακίνητο παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Altamira και η προθεσμία υποβολής προσφοράς για αγορά του ακινήτου ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου έχει ληφθεί προσφορά για αξιολόγηση, το ακίνητο απομακρύνεται από την ιστοσελίδα της Altamira.

Τοποθεσία

Ανοίξτε με Google Maps

(34.67996597290039, 32.723304748535156)

Ιδιοκτήτης

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD

Σχετικές προσφορές

Αγροτεμάχια προς πώληση

Δείτε περισσότερα ακίνητα

Ακίνητα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

  • Χωράφι - Πισσούρι, Λεμεσός-Πισσούρι

  Πάχνα

  €81.000 Ενδεικτική Τιμή Δεν υπόκειται σε ΦΠΑ

  • 10.703 μ2