Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φίλτρο

Ημιτελής ανάπτυξη - Ομόδος, Λεμεσός

Λεμεσός - Ref. CG10949Χάρτης

Ημιτελής ανάπτυξη - Ομόδος, Λεμεσός-Ομόδος
Ημιτελής ανάπτυξη - Ομόδος, Λεμεσός-Ομόδος
Ημιτελής ανάπτυξη - Ομόδος, Λεμεσός-Ομόδος
Ημιτελής ανάπτυξη - Ομόδος, Λεμεσός-Ομόδος
Ημιτελής ανάπτυξη - Ομόδος, Λεμεσός-Ομόδος
Ημιτελής ανάπτυξη - Ομόδος, Λεμεσός-Ομόδος
Ημιτελής ανάπτυξη - Ομόδος, Λεμεσός-Ομόδος
Απευθείας Πώληση Ενυπόθηκου Ακινήτου
Save Μερίδιο Εκτύπωση

Μέσω e-mail

Ημιτελής ανάπτυξη - Ομόδος, Λεμεσός

Ref. CG10949

Πιθανόν να υπόκειται σε ΦΠΑ

97.000

Επιφυλασσόμενη Τιμή


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πρόκειται για απευθείας πώληση ενυπόθηκου ακινήτου, σύμφωνα με το άρθρο 44Η (3) του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965, ως εκάστοτε τροποποιείται.

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι:
(α) οι μόνες προσφορές που θα αξιολογούνται είναι αυτές που υπερβαίνουν την επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης και
(β) ο ενυπόθηκος δανειστής δεν θα καταβάλλει οποιαδήποτε αμοιβή σε κτηματομεσίτες. Εάν ενδεχόμενος αγοραστής διορίσει κτηματομεσίτη, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αμοιβή του κτηματομεσίτη.

  

 

Μέρος ημιτελούς συγκροτήματος κατοικιών σε μια ήσυχη και όμορφη περιοχή στην κοινότητα Όμοδος της επαρχίας Λεμεσού. Βρίσκεται σε απόσταση περί τα 310 μέτρα νότια από την εκκλησία του Τιμίου Σταυρού.

Το συγκρότημα αναπτύσσεται σε τρία τεμάχια γης, εντούτοις τα προς πώληση τμήματα βρίσκονται επί των τεμαχίων 1055 και 1059 και αφορούν τις ημιτελής κατοικίες 11 και 12 καθώς και τα κενά τμήματα γης με αριθμούς 3, 4, 8, 9 και 14 όπως φαίνονται στο σχέδιο που επισυνάπτεται (εμπίπτουν όλα εντός του πράσινου σκιαγραφημένου μέρους).

Ημιτελής κατοικία αρ.11: Βάσει των αρχιτεκτονικών σχεδίων, η κατοικία είναι συνολικού εμβαδού καλυμμένων χώρων περίπου 92 τ.μ. Έχει κατασκευαστεί μόνο το πέδιλο και ο σκελετός του ισογείου από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλέον σοφίτα. Το εμβαδόν γης του τμήματος αρ.11 είναι περίπου 146 τ.μ.

Ημιτελής κατοικία αρ.12: Βάσει των αρχιτεκτονικών σχεδίων , η κατοικία είναι συνολικού εμβαδού καλυμμένων χώρων περίπου 92 τ.μ.Έχει κατασκευαστεί μόνο το πέδιλο και ο σκελετός του ισογείου από οπλισμένο σκυρόδεμα. πλέον σοφίτα. Το εμβαδόν γης του τμήματος αρ.12 είναι περίπου 153 τ.μ.

Τμήμα Γης αρ.3: Διαθέτει σχεδόν ορθογώνιο σχήμα, ομαλή και σχετικά επίπεδη επιφάνεια και εφάπτεται εγγεγραμμένου, ασφαλτοστρωμένου δρόμου με νοτιοανατολικό προσανατολισμό. Το εμβαδόν γης του τμήματος αρ.3 είναι περίπου 289 τ.μ.

Τμήμα Γης αρ.4: Διαθέτει σχεδόν τριγωνικό σχήμα, ομαλή και σχετικά επίπεδη επιφάνεια και εφάπτεται εγγεγραμμένου, ασφαλτοστρωμένου δρόμου με νοτιοανατολικό προσανατολισμό. Το εμβαδόν γης του τμήματος αρ.4 είναι περίπου 409 τ.μ.

Τμήμα Γης αρ.8: Διαθέτει τραπέζιο σχήμα, ομαλή και σχετικά επίπεδη επιφάνεια και εφάπτεται του ιδιωτικού χωμάτινου δρόμου του συγκροτήματος με βόρειο προσανατολισμό. Το εμβαδόν γης του τμήματος αρ.4 είναι περίπου 218 τ.μ.

Τμήμα Γης αρ.9: Διαθέτει ακανόνιστο σχήμα, ομαλή και σχετικά επίπεδη επιφάνεια και είναι γωνιακό και εφάπτεται του ιδιωτικού χωμάτινου δρόμου του συγκροτήματος με βόρειο και δυτικό προσανατολισμό. Το εμβαδόν γης του τμήματος αρ.9 είναι περίπου 233 τ.μ.

Τμήμα Γης αρ.14: Διαθέτει σχεδόν ορθογώνιο σχήμα, ομαλή και σχετικά επίπεδη επιφάνεια και είναι γωνιακό και εφάπτεται του ιδιωτικού χωμάτινου δρόμου του συγκροτήματος με νότιο προσανατολισμό και εγγεγραμμένου, ασφαλτοστρωμένου δρόμου με βορειοανατολικό προσανατολισμό. Το εμβαδόν γης του τμήματος αρ.14 είναι περίπου 189 τ.μ.

Το ακίνητο εμπίπτει εντός Οικιστικής Ζώνης Η4 με συντελεστή δόμηση 40%.

Σημείωση επί τίτλου ιδιοκτησίας:

 • Υπάρχουν ημιτελή κτίρια τα οποία δεν αναφέρονται στον τίτλο.

 

Προσφορές που υποβάλλονται για ποσό μικρότερο της Επιφυλασσόμενης Τιμής θα απορρίπτονται.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Λεμεσός

Δήμος: Ομόδος

Ακίνητα προς πώληση

Έντυπο προσφοράς

Η Προσφορά μπορεί να υποβληθεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Δημοσίευσης του ακινήτου στην ιστοσελίδα https://www.altamirarealestate.com.cy/ (στο εξής "ιστοσελίδα της Altamira "). Σε περίπτωση που κριθεί ότι η χρονική περίοδος των 7 ημερολογιακών ημερών για συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι αρκετή, η χρονική διάρκεια δίνατε να επεκταθεί και αυτό θα διευκρινίζεται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Altamira ως αναγράφεται πιο πάνω στο σημείο Έντυπο Προσφοράς του κάθε ακινήτου. Μετά την λήξη της δοθείσης διορίας υποβολής και εφόσον δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε Προσφορά, το ακίνητο παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Altamira και η προθεσμία υποβολής προσφοράς για αγορά του ακινήτου ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου έχει ληφθεί προσφορά για αξιολόγηση, το ακίνητο απομακρύνεται από την ιστοσελίδα της Altamira.

Τοποθεσία

Ανοίξτε με Google Maps

(34.84527587890625, 32.810516357421875)

Πωλητής

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD

Σχετικές προσφορές

Απευθείας Πώληση Ενυπόθηκου Ακινήτου

Δείτε περισσότερα ακίνητα

Ακίνητα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

  • Ημιτελής ανάπτυξη - Ομόδος, Λεμεσός-Ομόδος

  Πάνω Παναγιά

  €240.000 Ενδεικτική Τιμή Δεν υπόκειται σε ΦΠΑ

  • 377 μ2
  • Ημιτελής ανάπτυξη - Ομόδος, Λεμεσός-Ομόδος

  Πάνω Παναγιά

  €270.000 Ενδεικτική Τιμή Υπόκειται σε ΦΠΑ

  • 415 μ2
  • Ημιτελής ανάπτυξη - Ομόδος, Λεμεσός-Ομόδος

  Κάτω Πολεμίδια

  €298.000 Επιφυλασσόμενη Τιμή Πιθανόν να υπόκειται σε ΦΠΑ

  • 238 μ2
  • Ημιτελής ανάπτυξη - Ομόδος, Λεμεσός-Ομόδος

  Παλαιχώρι Ορείνης

  €380.000 Ενδεικτική Τιμή Δεν υπόκειται σε ΦΠΑ

  • 500 μ2
  • Ημιτελής ανάπτυξη - Ομόδος, Λεμεσός-Ομόδος

  Ορά

  €50.000 Ενδεικτική Τιμή Δεν υπόκειται σε ΦΠΑ

  • 120 μ2
  • Ημιτελής ανάπτυξη - Ομόδος, Λεμεσός-Ομόδος

  Δήμος Πάφου

  €670.000 Επιφυλασσόμενη Τιμή Πιθανόν να υπόκειται σε ΦΠΑ

  • 1.192 μ2
  • 9 Μπάνια