Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φίλτρο

Οικόπεδα (Μερίδια) - Αναφωτίδα, Λάρνακα

Λάρνακα - Ref. CG10978Χάρτης

Οικόπεδα (Μερίδια) - Αναφωτίδα, Λάρνακα-Αναφωτίδα
Οικόπεδα (Μερίδια) - Αναφωτίδα, Λάρνακα-Αναφωτίδα
Οικόπεδα (Μερίδια) - Αναφωτίδα, Λάρνακα-Αναφωτίδα
Οικόπεδα (Μερίδια) - Αναφωτίδα, Λάρνακα-Αναφωτίδα
Οικόπεδα (Μερίδια) - Αναφωτίδα, Λάρνακα-Αναφωτίδα
Οικόπεδα (Μερίδια) - Αναφωτίδα, Λάρνακα-Αναφωτίδα
Οικόπεδα (Μερίδια) - Αναφωτίδα, Λάρνακα-Αναφωτίδα
Απευθείας Πώληση Ενυπόθηκου Ακινήτου
Save Μερίδιο Εκτύπωση

Μέσω e-mail

Οικόπεδα (Μερίδια) - Αναφωτίδα, Λάρνακα

Ref. CG10978

Πιθανόν να υπόκειται σε ΦΠΑ

27.000

Επιφυλασσόμενη Τιμή


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πρόκειται για απευθείας πώληση ενυπόθηκου ακινήτου, σύμφωνα με το άρθρο 44Η (3) του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965, ως εκάστοτε τροποποιείται.

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι:
(α) οι μόνες προσφορές που θα αξιολογούνται είναι αυτές που υπερβαίνουν την επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης και
(β) ο ενυπόθηκος δανειστής δεν θα καταβάλλει οποιαδήποτε αμοιβή σε κτηματομεσίτες. Εάν ενδεχόμενος αγοραστής διορίσει κτηματομεσίτη, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αμοιβή του κτηματομεσίτη.

  

 

Διατίθεται προς πώληση το 3199/4800 αδιανέμητο μερίδιο οικιστικού οικοπέδου στο οποίο αναλογεί εμβαδόν περί τα 173 τ.μ. στην κοινότητα Αναφωτίδα της επαρχίας Λάρνακας. Βρίσκεται σε απόσταση περί τα 500 μ βόρεια από το  Δημοτικό Σχολείο Αναφωτίδας και περί τα 170 μ δυτικά από το συνδετικό δρόμο Αναφωτίδα – Αγγλισίδες.

Διαθέτει ορθογώνιο σχήμα με επίπεδη επιφάνεια και εφάπτεται σε εγγεγραμμένο δρόμο στο βόρειο του σύνορο με συνολικό πρόσωπο δρόμου περί τα 30 μέτρα.

Το ακίνητο εμπίπτει εντός της Οικιστικής Ζώνης Η3 με συντελεστή δόμησης 60%.

Προσφορές που υποβάλλονται για ποσό μικρότερο της Επιφυλασσόμενης Τιμής θα απορρίπτονται.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Λάρνακα

Δήμος: Αναφωτίδα

Ακίνητα προς πώληση

Έντυπο προσφοράς

Η Προσφορά μπορεί να υποβληθεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Δημοσίευσης του ακινήτου στην ιστοσελίδα https://www.altamirarealestate.com.cy/ (στο εξής "ιστοσελίδα της Altamira "). Σε περίπτωση που κριθεί ότι η χρονική περίοδος των 7 ημερολογιακών ημερών για συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι αρκετή, η χρονική διάρκεια δίνατε να επεκταθεί και αυτό θα διευκρινίζεται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Altamira ως αναγράφεται πιο πάνω στο σημείο Έντυπο Προσφοράς του κάθε ακινήτου. Μετά την λήξη της δοθείσης διορίας υποβολής και εφόσον δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε Προσφορά, το ακίνητο παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Altamira και η προθεσμία υποβολής προσφοράς για αγορά του ακινήτου ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου έχει ληφθεί προσφορά για αξιολόγηση, το ακίνητο απομακρύνεται από την ιστοσελίδα της Altamira.

Τοποθεσία

Ανοίξτε με Google Maps

(34.83253860473633, 33.461673736572266)

Πωλητής

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD

Σχετικές προσφορές

Απευθείας Πώληση Ενυπόθηκου Ακινήτου

Δείτε περισσότερα ακίνητα

Οικιστικά Οικόπεδα προς πώληση στη Λάρνακα

Δείτε περισσότερα ακίνητα

Ακίνητα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

  • Οικόπεδα (Μερίδια) - Αναφωτίδα, Λάρνακα-Αναφωτίδα

  Πάχνα

  €81.000 Ενδεικτική Τιμή Δεν υπόκειται σε ΦΠΑ

  • 10.703 μ2