Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φίλτρο

Χωράφι - Νέο Χωριό, Πάφος

Πάφος - Ref. PR15429Χάρτης

3D VIRTUAL TOUR
Save Μερίδιο Εκτύπωση
Ειδοποίηση
Εικονική ξενάγηση Δες τις φωτογραφίες

Μέσω e-mail

Χωράφι - Νέο Χωριό, Πάφος

Ref. PR15429

Υπόκειται σε ΦΠΑ

1.000.000

Ενδεικτική Τιμή

  • 7.962 μ2 (όλο μερίδιο)

Χωράφι εντός της τουριστικής ζώνης σε μια ελκυστική και όμορφη τοποθεσία στην Κοινότητα Νέο Χωριό Πάφου. Βρίσκεται σε απόσταση περί τα 800 μέτρα νοτιοανατολικά του ξενοδοχείου «Άνασσα» και περί τα 185 μέτρα νότια της θάλασσας. Το ακίνητο είναι τοποθετημένο κοντά σε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες και ανέσεις ενώ διαθέτει εξαιρετικές προσβάσεις προς τις γειτονικές κοινότητες, δήμους και την θάλασσα. Η άμεση περιοχή του ακινήτου χαρακτηρίζεται από αναπτύξεις πολυτελών κατοικιών και εξοχικών.

Διαθέτει ακανόνιστο σχήμα και ομαλή επιφάνεια. Εφάπτεται δημοσίου δρόμου κατά μήκος του νότιου του συνόρου με πρόσωπο περί τα 95 μέτρα.

Είναι κατάλληλο για διαχωρισμό οικοπέδων ή για τουριστική ανάπτυξη. Σημειώνεται ότι απολαμβάνει ωραία θέα προς την θάλασσα.

Το ακίνητο επηρεάζεται από ρυμοτομία εμβαδού 620 τ.μ (περίπου). 


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Πάφος

Δήμος: Νέο Χωριό

Άλλα Χαρακτηριστικά

  • Χρήση: Τουριστικό
  • Εμβαδόν οικοπέδου: 7.962 μ2 (όλο μερίδιο)
  • Τίτλος ιδιοκτησίας: Το ακίνητο διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας

Κτηματολογικά Στοιχεία

Αρ. Αναφοράς Αρ. Εγγρ. Φύλλο / Σχέδιο Τμήμα Αρ. τεμ,
PR15429 0/11964 26/49 0 295
  • Πολεοδομική Ζώνη: Τ3α
  • Συντελεστής Δόμησης: 30% (Ξ) 25% (Τ.Χ./Τ.Ε.) 15% (Κ)
  • Συντελεστής Κάλυψης: 20% (Ξ) 20% (Τ.Χ./Τ.Ε.) 15% (Κ)
  • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 3 (Ξ) 2 (Τ.Χ./Τ.Ε.) 2 (Κ)
  • Μέγιστο ύψος (μ): 13,10 (Ξ) 8,30 (Τ.Χ./Τ.Ε.) 8,30 (Κ)

Έντυπο προσφοράς

Η Προσφορά μπορεί να υποβληθεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Δημοσίευσης του ακινήτου στην ιστοσελίδα https://www.altamirarealestate.com.cy/ (στο εξής "ιστοσελίδα της Altamira "). Σε περίπτωση που κριθεί ότι η χρονική περίοδος των 7 ημερολογιακών ημερών για συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι αρκετή, η χρονική διάρκεια δίνατε να επεκταθεί και αυτό θα διευκρινίζεται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Altamira ως αναγράφεται πιο πάνω στο σημείο Έντυπο Προσφοράς του κάθε ακινήτου. Μετά την λήξη της δοθείσης διορίας υποβολής και εφόσον δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε Προσφορά, το ακίνητο παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Altamira και η προθεσμία υποβολής προσφοράς για αγορά του ακινήτου ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου έχει ληφθεί προσφορά για αξιολόγηση, το ακίνητο απομακρύνεται από την ιστοσελίδα της Altamira.

Τοποθεσία

Ανοίξτε με Google Maps

(35.03929138183594, 32.379756927490234)

Ιδιοκτήτης

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD

Σχετικές προσφορές