Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φίλτρο

Χωράφι - Τρεμιθούσα, Πάφος

Πάφος - Ref. PR33771Χάρτης

Χωράφι-Τρεμιθούσα-PR33771
Χωράφι-Τρεμιθούσα-PR33771
Χωράφι-Τρεμιθούσα-PR33771
Χωράφι-Τρεμιθούσα-PR33771
Χωράφι-Τρεμιθούσα-PR33771
Χωράφι-Τρεμιθούσα-PR33771
Save Μερίδιο Εκτύπωση
Ειδοποίηση

Μέσω e-mail

Χωράφι - Τρεμιθούσα, Πάφος

Ref. PR33771

Υπόκειται σε ΦΠΑ

18.000

Ενδεικτική Τιμή

  • 335 μ2 (όλο μερίδιο)

Οικιστικό χωράφι στην κοινότητα Τρεμιθούσα της Επαρχίας Πάφου, σε απόσταση περί τα 440 μέτρα ανατολικά από την εκκλησιά Αγίου Γεωργίου και περί τα 330 μέτρα δυτικά του κύριου δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς.

Το ακίνητο διαθέτει ακανόνιστο σχήμα και επικλινής επιφάνεια ενώ είναι περίκλειστο. Σημειώνεται ότι βρίσκεται σε απόσταση περί τα  70 μέτρα νοτιοανατολικά του πλησιέστερου δημόσιου δρόμου. Επομένως η απόκτηση δικαιώματος διάβασης είναι εφικτή.

Εμπίπτει εντός της Οικιστικής Ζώνης Κα9 με Ανώτατο Συντελεστή Δόμησης 40%, Ανώτατο Συντελεστή Κάλυψης 25%, Μέγιστο αριθμό Ορόφων 2 και Μέγιστο Ύψος 10 μέτρα.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Πάφος

Δήμος: Τρεμιθούσα

Άλλα Χαρακτηριστικά

  • Χρήση: Οικιστική
  • Εμβαδόν οικοπέδου: 335 μ2 (όλο μερίδιο)
  • Τίτλος ιδιοκτησίας: Το ακίνητο διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας

Κτηματολογικά Στοιχεία

Αρ. Αναφοράς Αρ. Εγγρ. Φύλλο / Σχέδιο Τμήμα Αρ. τεμ,
PR33771 0/4986 45/52 0 2
  • Πολεοδομική Ζώνη: Κα9
  • Συντελεστής Δόμησης: 40%
  • Συντελεστής Κάλυψης: 25%
  • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
  • Μέγιστο ύψος (μ): 8,30

Έντυπο προσφοράς

Η Προσφορά μπορεί να υποβληθεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Δημοσίευσης του ακινήτου στην ιστοσελίδα https://www.altamirarealestate.com.cy/ (στο εξής "ιστοσελίδα της Altamira "). Σε περίπτωση που κριθεί ότι η χρονική περίοδος των 7 ημερολογιακών ημερών για συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι αρκετή, η χρονική διάρκεια δίνατε να επεκταθεί και αυτό θα διευκρινίζεται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Altamira ως αναγράφεται πιο πάνω στο σημείο Έντυπο Προσφοράς του κάθε ακινήτου. Μετά την λήξη της δοθείσης διορίας υποβολής και εφόσον δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε Προσφορά, το ακίνητο παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Altamira και η προθεσμία υποβολής προσφοράς για αγορά του ακινήτου ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου έχει ληφθεί προσφορά για αξιολόγηση, το ακίνητο απομακρύνεται από την ιστοσελίδα της Altamira.

Τοποθεσία

Ανοίξτε με Google Maps

(34.81612777709961, 32.448062896728516)

Ιδιοκτήτης

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD