Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φίλτρο

Χωράφι - Κισσόνεργα, Πάφος

Πάφος - Ref. PR14233Χάρτης

Χωράφι-Κισσόνεργα-PR14233
Χωράφι-Κισσόνεργα-PR14233
Χωράφι-Κισσόνεργα-PR14233
Χωράφι-Κισσόνεργα-PR14233
Χωράφι-Κισσόνεργα-PR14233
Χωράφι-Κισσόνεργα-PR14233
Χωράφι-Κισσόνεργα-PR14233
Χωράφι-Κισσόνεργα-PR14233
Χωράφι-Κισσόνεργα-PR14233
Χωράφι-Κισσόνεργα-PR14233
Χωράφι-Κισσόνεργα-PR14233
Χωράφι-Κισσόνεργα-PR14233
Save Μερίδιο Εκτύπωση
Ειδοποίηση

Μέσω e-mail

Χωράφι - Κισσόνεργα, Πάφος

Ref. PR14233

Υπόκειται μερικώς σε ΦΠΑ

98.000

Ενδεικτική Τιμή

 • 4.351 μ2 (όλο μερίδιο)

Διατίθεται προς πώληση χωράφι στην κοινότητα Κισσόνεργας, στην Επαρχία Πάφου. Βρίσκεται σε απόσταση περί τα 220 μέτρα νότια από την οδό Χρίστου Κκέλη. Η άμεση περιοχή του ακινήτου αποτελείται από κατοικίες και κενά τεμάχια γης. Το ακίνητο αποτελείται από δύο εφαπτόμενα χωράφια. 

Ως ενιαία μονάδα διαθέτει ακανόνιστο σχήμα, επικλινής επιφάνεια και είναι περίκλειστο. Παρόλα αυτά, βρίσκεται περί τα 10 μ νότια από εγγεγραμμένο δρόμο, επομένως μπορεί να αποκτήσει δικαίωμα πρόσβασης.  Σημειώνεται ότι το ακίνητο με αρ. εγγραφής 0/11509 εμπίπτει εντός των Πολεοδομικών Ζωνών Κα9 (68%) και Γα4 (32%), ενώ το ακίνητο με αριθμό με αρ. εγγραφής 0/11510 εμπίπτει εντός της Πολεοδομικής Ζώνης Γα4. 

Σημειώνεται επίσης ότι το ακίνητο απέχει μόνο 1,5 χλμ από την παραλία της Κισσόνεργας, η οποία αποτελεί πόλο έλξης τουριστών.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Πάφος

Δήμος: Κισσόνεργα

Άλλα Χαρακτηριστικά

 • Χρήση: Οικιστική
 • Εμβαδόν οικοπέδου: 4.351 μ2 (όλο μερίδιο)
 • Τίτλος ιδιοκτησίας: Το ακίνητο διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας

Κτηματολογικά Στοιχεία

Αρ. Αναφοράς Αρ. Εγγρ. Φύλλο / Σχέδιο Τμήμα Αρ. τεμ,
PR14233 0/11509 45/42 0 1219
 • Πολεοδομική Ζώνη: Γα4 32
 • Συντελεστής Δόμησης: 10%
 • Συντελεστής Κάλυψης: 10%
 • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
 • Μέγιστο ύψος (μ): 7
 • Πολεοδομική Ζώνη: Κα9 68
 • Συντελεστής Δόμησης: 40%
 • Συντελεστής Κάλυψης: 25%
 • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
 • Μέγιστο ύψος (μ): 8,30
Αρ. Αναφοράς Αρ. Εγγρ. Φύλλο / Σχέδιο Τμήμα Αρ. τεμ,
PR14233 0/11510 45/42 0 1220
 • Πολεοδομική Ζώνη: Γα4
 • Συντελεστής Δόμησης: 10%
 • Συντελεστής Κάλυψης: 10%
 • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
 • Μέγιστο ύψος (μ): 7

Έντυπο προσφοράς

Η Προσφορά μπορεί να υποβληθεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Δημοσίευσης του ακινήτου στην ιστοσελίδα https://www.altamirarealestate.com.cy/ (στο εξής "ιστοσελίδα της Altamira "). Σε περίπτωση που κριθεί ότι η χρονική περίοδος των 7 ημερολογιακών ημερών για συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι αρκετή, η χρονική διάρκεια δίνατε να επεκταθεί και αυτό θα διευκρινίζεται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Altamira ως αναγράφεται πιο πάνω στο σημείο Έντυπο Προσφοράς του κάθε ακινήτου. Μετά την λήξη της δοθείσης διορίας υποβολής και εφόσον δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε Προσφορά, το ακίνητο παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Altamira και η προθεσμία υποβολής προσφοράς για αγορά του ακινήτου ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου έχει ληφθεί προσφορά για αξιολόγηση, το ακίνητο απομακρύνεται από την ιστοσελίδα της Altamira.

Τοποθεσία

Ανοίξτε με Google Maps

(34.81806564331055, 32.409523010253906)

Ιδιοκτήτης

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD