Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φίλτρο

Χωράφι (Μερίδιο) - Γεροσκήπου, Πάφος

Πάφος - Ref. PR39403Χάρτης

Χωράφι-Γεροσκήπου-PR39403
Χωράφι-Γεροσκήπου-PR39403
Χωράφι-Γεροσκήπου-PR39403
Χωράφι-Γεροσκήπου-PR39403
Χωράφι-Γεροσκήπου-PR39403
Χωράφι-Γεροσκήπου-PR39403
Χωράφι-Γεροσκήπου-PR39403
Χωράφι-Γεροσκήπου-PR39403
Χωράφι-Γεροσκήπου-PR39403
Χωράφι-Γεροσκήπου-PR39403
Save Μερίδιο Εκτύπωση
Ειδοποίηση

Μέσω e-mail

Χωράφι (Μερίδιο) - Γεροσκήπου, Πάφος

Ref. PR39403

Υπόκειται μερικώς σε ΦΠΑ

300.000

Ενδεικτική Τιμή

 • 7.815 μ2 (όλο μερίδιο)
 • Μερίδιο προς πώληση:

Διατίθεται προς πώληση το αδιανέμητο 1/2 μερίδιο οικιστικού χωραφιού στο οποίο αναλογεί εμβαδόν περί τα 3,907 τ.μ. στην ενορία Κολώνη, του δήμου Γεροσκήπου της επαρχίας Πάφου. Βρίσκεται σε απόσταση περί τα 430 μέτρα νότια από την Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ και περί τα 770 μέτρα ανατολικά από το Λύκειο Γιαννάκη Ταλιώτη. 

Διαθέτει κανονικό σχήμα και επικλινή επιφάνεια εδάφους. Εφάπτεται δημόσιου εγγεγραμμένου δρόμου κατά μήκος του νότιου του συνόρου με πρόσωπο περί τα 153 μέτρα.

Το ακίνητο εμπίπτει εντός Οικιστικής Ζώνης Κα9 (79%) με συντελεστή δόμηση 40%, εντός Βιοτεχνικής Ζώνης Βε3α-Βστ1 (10%) με συντελεστή δόμηση 60% και εντός Ζώνη Προστασίας Δα2 (11%) με συντελεστή δόμηση 1%.

Σημειώνεται ότι το ακίνητο εμπίπτει εντός περιοχής συμπληρωθείς αναδασμού.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Το ακίνητο εξαιρείται από τη μείωση κατά 50% του τέλους μεταβίβασης Ακίνητης Ιδιοκτησίας για όλες τις περιπτώσεις που επιβάλλονται ή εισπράττονται τέλη με βάση του Περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου (Κεφ.219).

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Πάφος

Δήμος: Γεροσκήπου

Ενορία: Koloni

Άλλα Χαρακτηριστικά

 • Χρήση: Οικιστική
 • Εμβαδόν οικοπέδου: 7.815 μ2 (όλο μερίδιο)

Κτηματολογικά Στοιχεία

Αρ. Αναφοράς Αρ. Εγγρ. Φύλλο / Σχέδιο Τμήμα Αρ. τεμ,
PR39403 2/112 51/20E2 2 112
 • Πολεοδομική Ζώνη: Βε3α-Βστ1 10
 • Συντελεστής Δόμησης: 60%
 • Συντελεστής Κάλυψης: 60%
 • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 1
 • Μέγιστο ύψος (μ): 5,50
 • Πολεοδομική Ζώνη: Κα9 79
 • Συντελεστής Δόμησης: 40%
 • Συντελεστής Κάλυψης: 25%
 • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
 • Μέγιστο ύψος (μ): 8,30
 • Πολεοδομική Ζώνη: Δα2 11
 • Συντελεστής Δόμησης: 1%
 • Συντελεστής Κάλυψης: 1%
 • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 1
 • Μέγιστο ύψος (μ): 5,50

Έντυπο προσφοράς

Η Προσφορά μπορεί να υποβληθεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Δημοσίευσης του ακινήτου στην ιστοσελίδα https://www.altamirarealestate.com.cy/ (στο εξής "ιστοσελίδα της Altamira "). Σε περίπτωση που κριθεί ότι η χρονική περίοδος των 7 ημερολογιακών ημερών για συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι αρκετή, η χρονική διάρκεια δίνατε να επεκταθεί και αυτό θα διευκρινίζεται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Altamira ως αναγράφεται πιο πάνω στο σημείο Έντυπο Προσφοράς του κάθε ακινήτου. Μετά την λήξη της δοθείσης διορίας υποβολής και εφόσον δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε Προσφορά, το ακίνητο παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Altamira και η προθεσμία υποβολής προσφοράς για αγορά του ακινήτου ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου έχει ληφθεί προσφορά για αξιολόγηση, το ακίνητο απομακρύνεται από την ιστοσελίδα της Altamira.

Τοποθεσία

Ανοίξτε με Google Maps

(34.75075149536133, 32.461090087890625)

Ιδιοκτήτης

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD