Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φίλτρο

Χωράφι (Μερίδιο) - Γέρι, Λευκωσία

Λευκωσία - Ref. PR34680Χάρτης

3D VIRTUAL TOUR
Save Μερίδιο Εκτύπωση
Ειδοποίηση
Εικονική ξενάγηση Δες τις φωτογραφίες

Μέσω e-mail

Χωράφι (Μερίδιο) - Γέρι, Λευκωσία

Ref. PR34680

Υπόκειται σε ΦΠΑ

550.000

Ενδεικτική Τιμή

 • 9.690 μ2 (όλο μερίδιο)
 • Μερίδιο προς πώληση:

Διατίθεται προς πώληση 710/969 μερίδιο χωραφιού στο οποίο αναλογεί εμβαδόν περί τα 7,100 τ.μ. στον Δήμο Γερίου, της επαρχίας Λευκωσίας.  Βρίσκεται σε απόσταση περί τα 40 μέτρα νότια από την Λεωφόρο Γερίου και περί το 480 μέτρα νοτιοανατολικά από το γήπεδο Ηλίας Πούλλος.

Τοποθετείται σε μια ήσυχη και όμορφη περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από διάσπαρτες οικιστικές αναπτύξεις και είναι πολύ κοντά σε παροχές όπως σχολεία, υπεραγορές και συναφή υπηρεσίες.

Το χωράφι διαθέτει ακανόνιστο σχήμα, ομαλή επιφάνεια εδάφους και εφάπτεται δρόμου κατά μήκος του νότιου του σύνορο με συνολικό πρόσωπο περί τα 170 μέτρα. Το ακίνητο μελλοντικά πιθανώς να επηρεαστεί από την κατασκευή προτεινόμενου οδικού δικτύου πρωταρχικής σημασίας. Το ακίνητο επηρεάζεται από ρυμοτομία.

Το προς πώληση μερίδιο αντιστοιχεί το κενό τμήμα του τεμαχίου (Τμήμα Α). Σημαντικό να τονιστεί ότι υπάρχει συμφωνία διανομής.

Αποτελεί ιδανική επιλογή για ενιαία οικιστική ανάπτυξη ή για διαχωρισμό οικοπέδων.

Εμπίπτει εντός της Οικιστικής Ζώνης Κα6 (42%) με ανώτατο συντελεστή δόμησης 90%, εντός της Οικιστικής Ζώνης Κα7 (35%) με ανώτατο συντελεστή δόμησης 80%, και εντός της Εμπορικής Ζώνης Εβ5 (23%) με ανώτατο συντελεστή δόμησης 120%.

Το ακίνητο διαθέτει άδεια διαχωρισμού για 9 οικόπεδα με ισχύ μέχρι το 2025. Στο μερίδιο αναλογούν τα 7 οικόπεδα.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Λευκωσία

Δήμος: Γέρι

Άλλα Χαρακτηριστικά

 • Χρήση: Οικιστική
 • Εμβαδόν οικοπέδου: 9.690 μ2 (όλο μερίδιο)

Κτηματολογικά Στοιχεία

Αρ. Αναφοράς Αρ. Εγγρ. Φύλλο / Σχέδιο Τμήμα Αρ. τεμ,
PR34680 10/1200 30/24E1 10 1322
 • Πολεοδομική Ζώνη: Εβ5 23
 • Συντελεστής Δόμησης: 120%
 • Συντελεστής Κάλυψης: 50%
 • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 3
 • Μέγιστο ύψος (μ): 13,50
 • Πολεοδομική Ζώνη: Κα6 42
 • Συντελεστής Δόμησης: 90%
 • Συντελεστής Κάλυψης: 50%
 • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
 • Μέγιστο ύψος (μ): 10
 • Πολεοδομική Ζώνη: Κα7 35
 • Συντελεστής Δόμησης: 80%
 • Συντελεστής Κάλυψης: 45%
 • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
 • Μέγιστο ύψος (μ): 10

Έντυπο προσφοράς

Η Προσφορά μπορεί να υποβληθεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Δημοσίευσης του ακινήτου στην ιστοσελίδα https://www.altamirarealestate.com.cy/ (στο εξής "ιστοσελίδα της Altamira "). Σε περίπτωση που κριθεί ότι η χρονική περίοδος των 7 ημερολογιακών ημερών για συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι αρκετή, η χρονική διάρκεια δίνατε να επεκταθεί και αυτό θα διευκρινίζεται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Altamira ως αναγράφεται πιο πάνω στο σημείο Έντυπο Προσφοράς του κάθε ακινήτου. Μετά την λήξη της δοθείσης διορίας υποβολής και εφόσον δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε Προσφορά, το ακίνητο παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Altamira και η προθεσμία υποβολής προσφοράς για αγορά του ακινήτου ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου έχει ληφθεί προσφορά για αξιολόγηση, το ακίνητο απομακρύνεται από την ιστοσελίδα της Altamira.

Τοποθεσία

Ανοίξτε με Google Maps

(35.10432815551758, 33.411922454833984)

Ιδιοκτήτης

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD

Σχετικές προσφορές