Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φίλτρο

Χωράφι - Δάλι, Λευκωσία

Λευκωσία - Ref. PR10886Χάρτης

Χωράφι-Δάλι-PR10886
Χωράφι-Δάλι-PR10886
Χωράφι-Δάλι-PR10886
Χωράφι-Δάλι-PR10886
Χωράφι-Δάλι-PR10886
Χωράφι-Δάλι-PR10886
Χωράφι-Δάλι-PR10886
Χωράφι-Δάλι-PR10886
Χωράφι-Δάλι-PR10886
Χωράφι-Δάλι-PR10886
Χωράφι-Δάλι-PR10886
3D VIRTUAL TOUR
Save Μερίδιο Εκτύπωση
Ειδοποίηση
Εικονική ξενάγηση

Μέσω e-mail

Χωράφι - Δάλι, Λευκωσία

Ref. PR10886

Υπόκειται σε ΦΠΑ

695.000

Ενδεικτική Τιμή

 • 12.552 μ2 (όλο μερίδιο)

Το ακίνητο προς πώληση είναι ένα οικιστικό χωράφι που βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή του Δήμου Ιδαλίου, 300 μέτρα ανατολικά του Αρχαίου Αμφιθεάτρου Ιδαλίου και 300 μέτρα ανατολικά του Λυκείου του Δήμου.

Εμπίπτει εντός δύο πολεοδομικών ζωνών οι οποίες έχουν συντελεστές δόμησης 60% και 90% αντίστοιχα.

Εφάπτεται δύο δρόμων και εντός του τεμαχίου υπάρχει μια κατασκευή από τσιμέντο η οποία θεωρείται απαξιωμένη.

Η εγγύτητά του σε κεντρικούς δρόμους του Δήμου και στον αυτοκινητόδρομο καθιστά άριστη την πρόσβασή του τόσο στους γειτονικούς Δήμους και Κοινότητες όσο και στο κέντρο της Λευκωσίας.

Το ακίνητο ενοικιάζεται.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Λευκωσία

Δήμος: Δάλι

Ενορία: Παναγία Ευαγγελίστρια

Άλλα Χαρακτηριστικά

 • Χρήση: Οικιστική
 • Εμβαδόν οικοπέδου: 12.552 μ2 (όλο μερίδιο)
 • Τίτλος ιδιοκτησίας: Το ακίνητο διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας
 • Το ακίνητο ενοικιάζεται

Κτηματολογικά Στοιχεία

Αρ. Αναφοράς Αρ. Εγγρ. Φύλλο / Σχέδιο Τμήμα Αρ. τεμ,
PR10886 5/98 40/01W1 5 157
 • Πολεοδομική Ζώνη: Κα6 24
 • Συντελεστής Δόμησης: 90%
 • Συντελεστής Κάλυψης: 50%
 • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
 • Μέγιστο ύψος (μ): 10
 • Πολεοδομική Ζώνη: Κα8 76
 • Συντελεστής Δόμησης: 60%
 • Συντελεστής Κάλυψης: 35%
 • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
 • Μέγιστο ύψος (μ): 10

Έντυπο προσφοράς

Η Προσφορά μπορεί να υποβληθεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Δημοσίευσης του ακινήτου στην ιστοσελίδα https://www.altamirarealestate.com.cy/ (στο εξής "ιστοσελίδα της Altamira "). Σε περίπτωση που κριθεί ότι η χρονική περίοδος των 7 ημερολογιακών ημερών για συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι αρκετή, η χρονική διάρκεια δίνατε να επεκταθεί και αυτό θα διευκρινίζεται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Altamira ως αναγράφεται πιο πάνω στο σημείο Έντυπο Προσφοράς του κάθε ακινήτου. Μετά την λήξη της δοθείσης διορίας υποβολής και εφόσον δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε Προσφορά, το ακίνητο παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Altamira και η προθεσμία υποβολής προσφοράς για αγορά του ακινήτου ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου έχει ληφθεί προσφορά για αξιολόγηση, το ακίνητο απομακρύνεται από την ιστοσελίδα της Altamira.

Τοποθεσία

Ανοίξτε με Google Maps

(35.01950454711914, 33.43419647216797)

Ιδιοκτήτης

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD

Σχετικές προσφορές