Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φίλτρο

Χωράφι (Μερίδιο) - Πάνθεα, Λεμεσός

Λεμεσός - Ref. PR12609Χάρτης

Χωράφι-Μέσα Γειτονιά-PR12609
Χωράφι-Μέσα Γειτονιά-PR12609
Χωράφι-Μέσα Γειτονιά-PR12609
Χωράφι-Μέσα Γειτονιά-PR12609
Χωράφι-Μέσα Γειτονιά-PR12609
Χωράφι-Μέσα Γειτονιά-PR12609
Χωράφι-Μέσα Γειτονιά-PR12609
Χωράφι-Μέσα Γειτονιά-PR12609
Χωράφι-Μέσα Γειτονιά-PR12609
Save Μερίδιο Εκτύπωση
Ειδοποίηση

Μέσω e-mail

Χωράφι (Μερίδιο) - Πάνθεα, Λεμεσός

Ref. PR12609

Υπόκειται σε ΦΠΑ

440.000

Ενδεικτική Τιμή

  • 30.913 μ2 (όλο μερίδιο)
  • Μερίδιο προς πώληση:

Διατίθεται προς πώληση το κενό 1/3 μερίδιο του χωραφιού που του αναλογεί εμβαδόν περί τα 10,304 τ.μ.

Το ακίνητο τοποθετείτε σε μια ήσυχη, προνομιούχα οικιστική περιοχή η οποία βρίσκεται στην περιοχή "Πάνθεα" του Δήμου Μέσα Γειτονίας.

Βρίσκεται σε απόσταση περί τα 650μ. ανατολικά από το Λύκειο Αγίας Φύλαξης και περί τα  2χλμ. βόρεια από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Λευκωσίας.

Τοποθετείται σε ύψωμα και σε κοντινή απόσταση σε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες και διευκολύνσεις.

Η περιοχή του ακινήτου χαρακτηρίζεται από κενά οικιστικά τεμάχια/οικόπεδα και ανεξάρτητες κατοικίες καλού επιπέδου κατασκευής.

Το χωράφι διαθέτει ακανόνιστο σχήμα, επικλινή ανώμαλη επιφάνεια εδάφους και εφάπτεται εγγεγραμμένων δρόμων (χωματόδρομου) τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο σύνορο του.

Είναι κατάλληλο για διαχωρισμό οικοπέδων ή για ενιαία οικιστική ανάπτυξη.

Ο χαμηλός συντελεστής δόμησης της περιοχής αποτελεί εγγύηση για ένα εύρυθμα δομημένο περιβάλλον.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Λεμεσός

Δήμος: Μέσα Γειτονιά

Ενορία: Πάνθεα

Άλλα Χαρακτηριστικά

  • Χρήση: Οικιστική
  • Εμβαδόν οικοπέδου: 30.913 μ2 (όλο μερίδιο)

Κτηματολογικά Στοιχεία

Αρ. Αναφοράς Αρ. Εγγρ. Φύλλο / Σχέδιο Τμήμα Αρ. τεμ,
PR12609 10/21 54/340402 10 26
  • Πολεοδομική Ζώνη: Κα10β
  • Συντελεστής Δόμησης: 30%
  • Συντελεστής Κάλυψης: 20%
  • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
  • Μέγιστο ύψος (μ): 7

Έντυπο προσφοράς

Η Προσφορά μπορεί να υποβληθεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Δημοσίευσης του ακινήτου στην ιστοσελίδα https://www.altamirarealestate.com.cy/ (στο εξής "ιστοσελίδα της Altamira "). Σε περίπτωση που κριθεί ότι η χρονική περίοδος των 7 ημερολογιακών ημερών για συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι αρκετή, η χρονική διάρκεια δίνατε να επεκταθεί και αυτό θα διευκρινίζεται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Altamira ως αναγράφεται πιο πάνω στο σημείο Έντυπο Προσφοράς του κάθε ακινήτου. Μετά την λήξη της δοθείσης διορίας υποβολής και εφόσον δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε Προσφορά, το ακίνητο παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Altamira και η προθεσμία υποβολής προσφοράς για αγορά του ακινήτου ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου έχει ληφθεί προσφορά για αξιολόγηση, το ακίνητο απομακρύνεται από την ιστοσελίδα της Altamira.

Τοποθεσία

Ανοίξτε με Google Maps

(34.72348403930664, 33.0357780456543)

Ιδιοκτήτης

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD