Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φίλτρο

Χωράφι (Μερίδιο) - Κάτω Πολεμίδια, Λεμεσός

Λεμεσός - Ref. PR33939Χάρτης

Χωράφι-Κάτω Πολεμίδια-PR33939
Χωράφι-Κάτω Πολεμίδια-PR33939
Χωράφι-Κάτω Πολεμίδια-PR33939
Χωράφι-Κάτω Πολεμίδια-PR33939
Χωράφι-Κάτω Πολεμίδια-PR33939
Χωράφι-Κάτω Πολεμίδια-PR33939
Χωράφι-Κάτω Πολεμίδια-PR33939
Χωράφι-Κάτω Πολεμίδια-PR33939
Save Μερίδιο Εκτύπωση
Ειδοποίηση

Μέσω e-mail

Χωράφι (Μερίδιο) - Κάτω Πολεμίδια, Λεμεσός

Ref. PR33939

Υπόκειται σε ΦΠΑ

195.000

Ενδεικτική Τιμή

  • 8.027 μ2 (όλο μερίδιο)
  • Μερίδιο προς πώληση:

Διατίθεται προς πώληση 1/3 μερίδιο οικιστικού χωραφιού, που αναλογεί σε εμβαδόν περί τα 2.675τ.μ, στο Δήμο  Κάτω Πολεμιδιών της επαρχίας Λεμεσού. Βρίσκεται σε απόσταση περί τα 1,2χλμ. νοτιοανατολικά από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και περί τα 200 μέτρα βόρεια του Β’ Δημοτικού Σχολείου.

Η άμεση περιοχή του ακινήτου αποτελείται από κενά τεμάχια γης και κατοικίες.

Διαθέτει ορθογώνιο σχήμα, επίπεδη επιφάνεια και είναι περίκλειστο. Το ακίνητο βρίσκεται περί τα 40 μέτρα ανατολικά από τον πλησιέστερο εγγεγραμμένο δρόμο ενώ διαθέτει δικαίωμα διάβασης. Σημειώνεται ότι το τεμάχιο είναι περιφραγμένο και αποτελεί περβόλι με διάφορα δένδρα.

Σημειώνεται ότι το ακίνητο έχει καλή πρόσβαση προς το κέντρο του Δήμου και τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Λεμεσός

Δήμος: Κάτω Πολεμίδια

Ενορία: Παναγία Ευαγγελίστρια

Άλλα Χαρακτηριστικά

  • Χρήση: Οικιστική
  • Εμβαδόν οικοπέδου: 8.027 μ2 (όλο μερίδιο)

Κτηματολογικά Στοιχεία

Αρ. Αναφοράς Αρ. Εγγρ. Φύλλο / Σχέδιο Τμήμα Αρ. τεμ,
PR33939 0/26409 53/56 0 423
  • Πολεοδομική Ζώνη: Κα6
  • Συντελεστής Δόμησης: 90%
  • Συντελεστής Κάλυψης: 50%
  • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 3
  • Μέγιστο ύψος (μ): 13,50

Έντυπο προσφοράς

Η Προσφορά μπορεί να υποβληθεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Δημοσίευσης του ακινήτου στην ιστοσελίδα https://www.altamirarealestate.com.cy/ (στο εξής "ιστοσελίδα της Altamira "). Σε περίπτωση που κριθεί ότι η χρονική περίοδος των 7 ημερολογιακών ημερών για συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι αρκετή, η χρονική διάρκεια δίνατε να επεκταθεί και αυτό θα διευκρινίζεται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Altamira ως αναγράφεται πιο πάνω στο σημείο Έντυπο Προσφοράς του κάθε ακινήτου. Μετά την λήξη της δοθείσης διορίας υποβολής και εφόσον δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε Προσφορά, το ακίνητο παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Altamira και η προθεσμία υποβολής προσφοράς για αγορά του ακινήτου ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου έχει ληφθεί προσφορά για αξιολόγηση, το ακίνητο απομακρύνεται από την ιστοσελίδα της Altamira.

Τοποθεσία

Ανοίξτε με Google Maps

(34.69935607910156, 32.996395111083984)

Ιδιοκτήτης

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD