Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φίλτρο

Χωράφι - Αγία Βαρβάρα, Πάφος

Πάφος - Ref. PR10677Χάρτης

Χωράφι-Αγία Βαρβάρα-PR10677
Χωράφι-Αγία Βαρβάρα-PR10677
Χωράφι-Αγία Βαρβάρα-PR10677
Χωράφι-Αγία Βαρβάρα-PR10677
Χωράφι-Αγία Βαρβάρα-PR10677
Χωράφι-Αγία Βαρβάρα-PR10677
Χωράφι-Αγία Βαρβάρα-PR10677
Χωράφι-Αγία Βαρβάρα-PR10677
Χωράφι-Αγία Βαρβάρα-PR10677
Χωράφι-Αγία Βαρβάρα-PR10677
Save Μερίδιο Εκτύπωση
Ειδοποίηση

Μέσω e-mail

Χωράφι - Αγία Βαρβάρα, Πάφος

Ref. PR10677

Υπόκειται σε ΦΠΑ

3.700.000

Ενδεικτική Τιμή

 • 133.129 μ2 (όλο μερίδιο)

Βιοτεχνικό χωράφι στην Βιομηχανική Περιοχή Αγίας Βαρβάρας, στην Επαρχία Πάφου. Βρίσκεται 1χλμ δυτικά από τον πυρήνα της κοινότητας, μόλις 5 χλμ από την πόλη της Πάφου και 3χλμ από το αεροδρόμιο.

Το χωράφι έχει νοτιοδυτική κλίση και εφάπτεται σε δύο δρόμους με συνολικό πρόσωπο περί τα 1100 μέτρα. Έχει μεγάλο εμβαδό, γεγονός που διευρύνει τις δυνατότητες αξιοποίησης του καθώς μπορεί να αναπτυχθεί ως ενιαία ιδιοκτησία με την κατασκευή πληθώρας βιομηχανικών αποθηκών με σκοπό την ενοικίαση τους με σχετικά καλή απόδοση ή να διαχωριστεί σε μικρότερα βιομηχανικά τεμάχια.

Εμπίπτει εντός βιομηχανικών ζωνών - Βα5/Βδ5 κατά 79% και Βγ3 κατά 21%.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η άμεση πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο ο οποίος απέχει λίγα μόλις μέτρα και από τους δύο δρόμους στους οποίους εφάπτεται.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Πάφος

Δήμος: Αγία Βαρβάρα

Άλλα Χαρακτηριστικά

 • Χρήση: Βιομηχανική
 • Εμβαδόν οικοπέδου: 133.129 μ2 (όλο μερίδιο)
 • Τίτλος ιδιοκτησίας: Το ακίνητο διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας

Κτηματολογικά Στοιχεία

Αρ. Αναφοράς Αρ. Εγγρ. Φύλλο / Σχέδιο Τμήμα Αρ. τεμ,
PR10677 0/4698 51/21 0 180
 • Πολεοδομική Ζώνη: Βα5/Βδ5 79
 • Συντελεστής Δόμησης: 50%
 • Συντελεστής Κάλυψης: 50%
 • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 1
 • Μέγιστο ύψος (μ): 5,50
 • Πολεοδομική Ζώνη: Βγ3 21
 • Συντελεστής Δόμησης: 80%
 • Συντελεστής Κάλυψης: 50%
 • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
 • Μέγιστο ύψος (μ): -

Έντυπο προσφοράς

Η Προσφορά μπορεί να υποβληθεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Δημοσίευσης του ακινήτου στην ιστοσελίδα https://www.altamirarealestate.com.cy/ (στο εξής "ιστοσελίδα της Altamira "). Σε περίπτωση που κριθεί ότι η χρονική περίοδος των 7 ημερολογιακών ημερών για συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι αρκετή, η χρονική διάρκεια δίνατε να επεκταθεί και αυτό θα διευκρινίζεται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Altamira ως αναγράφεται πιο πάνω στο σημείο Έντυπο Προσφοράς του κάθε ακινήτου. Μετά την λήξη της δοθείσης διορίας υποβολής και εφόσον δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε Προσφορά, το ακίνητο παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Altamira και η προθεσμία υποβολής προσφοράς για αγορά του ακινήτου ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου έχει ληφθεί προσφορά για αξιολόγηση, το ακίνητο απομακρύνεται από την ιστοσελίδα της Altamira.

Τοποθεσία

Ανοίξτε με Google Maps

(34.754154205322266, 32.494266510009766)

Ιδιοκτήτης

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD

Σχετικές προσφορές