Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φίλτρο

Χωράφι (Μερίδιο) - Μεσόγη, Πάφος

Πάφος - Ref. PR40526Χάρτης

Χωράφι-Μεσόγη-PR40526
Χωράφι-Μεσόγη-PR40526
Χωράφι-Μεσόγη-PR40526
Χωράφι-Μεσόγη-PR40526
Χωράφι-Μεσόγη-PR40526
Χωράφι-Μεσόγη-PR40526
Χωράφι-Μεσόγη-PR40526
Χωράφι-Μεσόγη-PR40526
Χωράφι-Μεσόγη-PR40526
Χωράφι-Μεσόγη-PR40526
Χωράφι-Μεσόγη-PR40526
Απευθείας Πώληση Ενυπόθηκου Ακινήτου
Save Μερίδιο Εκτύπωση
Ειδοποίηση

Μέσω e-mail

Χωράφι (Μερίδιο) - Μεσόγη, Πάφος

Ref. PR40526

Πιθανόν να υπόκειται σε ΦΠΑ

478.000

Επιφυλασσόμενη Τιμή

 • 9.412 μ2 (όλο μερίδιο)
 • Μερίδιο προς πώληση:


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πρόκειται για απευθείας πώληση ενυπόθηκου ακινήτου, σύμφωνα με το άρθρο 44Η (3) του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965, ως εκάστοτε τροποποιείται.

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι:
(α) οι μόνες προσφορές που θα αξιολογούνται είναι αυτές που υπερβαίνουν την επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης και
(β) ο ενυπόθηκος δανειστής δεν θα καταβάλλει οποιαδήποτε αμοιβή σε κτηματομεσίτες. Εάν ενδεχόμενος αγοραστής διορίσει κτηματομεσίτη, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αμοιβή του κτηματομεσίτη.

  

 

Διατίθεται προς πώληση 1/2  μερίδιο εμπορικού/οικιστικού χωραφιού στο οποίο αναλογεί εμβαδόν περί τα 4.706 τ.μ., στην Κοινότητα Μεσόγη της Επαρχίας Πάφου.

Βρίσκεται σε απόσταση περί τα 700 μέτρα νότια από  τη βιομηχανική ζώνη Μεσόγης και περί τα 750 μέτρα βόρεια από το Λύκειο Αγίου Νεοφύτου.

Το ακίνητο διαθέτει ακανόνιστο σχήμα με επίπεδη επιφάνεια. Εφάπτεται σε εγγεγραμμένο δρόμο στο βορειοδυτικό σύνορο.

Εντός του νότιου τμήματος του τεμαχίου υπάρχει αποθήκη χωρίς οικονομική αξία.

Να σημειωθεί ότι το ακίνητο επηρεάζεται από ρυμοτομία κατά μήκος του δυτικού του συνόρου.

Εμπίπτει εντός της Εμπορικής Ζώνης Εβ8 (19%) με ανώτατο συντελεστή δόμησης 80% και εντός Οικιστικής Ζώνης Κα8 (81%) με ανώτατο συντελεστή δόμησης 60%.

Δικαιώματα/ Δουλείες:

Υποκείμενο σε δικαίωμα διαβάσεως πλάτους 1,83 μέτρων κατά μήκος του νοτιοδυτικού συνόρου όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα με καταχώρηση 13 στο φάκελο Α287/83 (Αρ. φακέλου 6/ΑΕΔ/502849/1980). Οφελούμενο ακίνητο: Αρ. Εγγραφής 0/6328, φύλλο 45, σχέδιο, 59, τμήμα 0, τεμάχιο 264 Πάφος, Μεσόγη.

Προσφορές που υποβάλλονται για ποσό μικρότερο της Επιφυλασσόμενης Τιμής θα απορρίπτονται.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Πάφος

Δήμος: Μεσόγη

Άλλα Χαρακτηριστικά

 • Χρήση: Εμπορική
 • Εμβαδόν οικοπέδου: 9.412 μ2 (όλο μερίδιο)

Κτηματολογικά Στοιχεία

Αρ. Αναφοράς Αρ. Εγγρ. Φύλλο / Σχέδιο Τμήμα Αρ. τεμ,
PR40526 0/6173 45/59 00 335
 • Πολεοδομική Ζώνη: Εβ8 19
 • Συντελεστής Δόμησης: 80%
 • Συντελεστής Κάλυψης: 45%
 • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
 • Μέγιστο ύψος (μ): 10/8,30
 • Πολεοδομική Ζώνη: Κα8 81
 • Συντελεστής Δόμησης: 60%
 • Συντελεστής Κάλυψης: 35%
 • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
 • Μέγιστο ύψος (μ): 10

Έντυπο προσφοράς

Η Προσφορά μπορεί να υποβληθεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Δημοσίευσης του ακινήτου στην ιστοσελίδα https://www.altamirarealestate.com.cy/ (στο εξής "ιστοσελίδα της Altamira "). Σε περίπτωση που κριθεί ότι η χρονική περίοδος των 7 ημερολογιακών ημερών για συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι αρκετή, η χρονική διάρκεια δίνατε να επεκταθεί και αυτό θα διευκρινίζεται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Altamira ως αναγράφεται πιο πάνω στο σημείο Έντυπο Προσφοράς του κάθε ακινήτου. Μετά την λήξη της δοθείσης διορίας υποβολής και εφόσον δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε Προσφορά, το ακίνητο παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Altamira και η προθεσμία υποβολής προσφοράς για αγορά του ακινήτου ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου έχει ληφθεί προσφορά για αξιολόγηση, το ακίνητο απομακρύνεται από την ιστοσελίδα της Altamira.

Τοποθεσία

Ανοίξτε με Google Maps

(34.80083465576172, 32.44331359863281)

Πωλητής

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD

Σχετικές προσφορές

Απευθείας Πώληση Ενυπόθηκου Ακινήτου

Δείτε περισσότερα ακίνητα