Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φίλτρο

Εμπορικό χωράφι - Άγιος Βασίλειος, Στρόβολος

Λευκωσία - Ref. PR35710Χάρτης

Save Μερίδιο Εκτύπωση
Ειδοποίηση
Δες τις φωτογραφίες

Μέσω e-mail

Εμπορικό χωράφι - Άγιος Βασίλειος, Στρόβολος

Ref. PR35710

Υπόκειται σε ΦΠΑ

980.000

Ενδεικτική Τιμή

  • 2.074 μ2 (όλο μερίδιο)

Μεγάλο εμπορικό τεμάχιο σε μια κεντρική τοποθεσία της Ενορίας Άγιος Βασίλειος, στο Δήμο Στροβόλου. Βρίσκεται μόλις 30 μέτρα δυτικά της Λεωφόρου Αθηνών και περί τα 360 μέτρα νότια του Δημαρχείου Στροβόλου.

Βρίσκεται σε μια πολύ κεντρική και δραστήρια περιοχή, η οποία χαρακτηρίζεται τόσο από τον εμπορικό όσο και από τον οικιστικό της χαρακτήρα, στην οποία προσφέρεται πληθώρα υπηρεσιών και διευκολύνσεων όπως σχολεία, υπεραγορές, στάσεις λεωφορείων και άλλες παροχές.

Το ακίνητο έχει εμβαδό 2.074τ.μ. και διαθέτει ακανόνιστο σχήμα με επίπεδη επιφάνεια και εφάπτεται δημόσιου δρόμου κατά μήκος του βορείου (οδός Σερρών) και νοτίου (οδός Ηρακλέους) του συνόρου σε πρόσωπο 20 μέτρα και 10 μέτρα αντίστοιχα.

Έχει συντελεστή δόμησης 120% και με τον κατάλληλο σχεδιασμό, το ακίνητο μπορεί να αξιοποιηθεί και να αναπτυχθεί σε ένα εμπορικό τριώροφο κτήριο μεικτής ή εμπορικής χρήσης.

Το ακίνητο συνορεύει με χαλίτικη γη στο νοτιοδυτικό του σύνορο.

Το ακίνητο επηρεάζεται από ρυμοτομία εμβαδού 27τ.μ. περίπου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το ακίνητο έχουν ετοιμασθεί προκαταρκτικά σχέδια για την ανέγερση δυο κτηρίων εντός του ακινήτου. Στο βόρειο τμήμα περιλαμβάνεται τριώροφο εμπορικό κτήριο με 2 καταστήματα στο ισόγειο και γραφειακούς χώρους στους 2 άνω ορόφους. Στο νότιο τμήμα περιλαμβάνεται τριώροφο οικιστικό κτήριο με 21 διαμερίσματα στους 3 άνω ορόφους και χώρους στάθμευσης με αποθήκες στο ισόγειο. Επιπρόσθετα, η προτεινόμενη ανάπτυξη περιλαμβάνει υπόγειο με χώρους στάθμευσης και αποθήκες.

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Λευκωσία

Δήμος: Στρόβολος

Ενορία: Άγιος Βασίλειος

Άλλα Χαρακτηριστικά

  • Χρήση: Εμπορική
  • Εμβαδόν οικοπέδου: 2.074 μ2 (όλο μερίδιο)
  • Τίτλος ιδιοκτησίας: Το ακίνητο διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας

Κτηματολογικά Στοιχεία

Αρ. Αναφοράς Αρ. Εγγρ. Φύλλο / Σχέδιο Τμήμα Αρ. τεμ,
PR35710 8/1019 21/61W2 08 1034
  • Πολεοδομική Ζώνη: Εβ5
  • Συντελεστής Δόμησης: 120%
  • Συντελεστής Κάλυψης: 50%
  • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 3
  • Μέγιστο ύψος (μ): 13,50

Έντυπο προσφοράς

Η Προσφορά μπορεί να υποβληθεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Δημοσίευσης του ακινήτου στην ιστοσελίδα https://www.altamirarealestate.com.cy/ (στο εξής "ιστοσελίδα της Altamira "). Σε περίπτωση που κριθεί ότι η χρονική περίοδος των 7 ημερολογιακών ημερών για συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι αρκετή, η χρονική διάρκεια δίνατε να επεκταθεί και αυτό θα διευκρινίζεται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Altamira ως αναγράφεται πιο πάνω στο σημείο Έντυπο Προσφοράς του κάθε ακινήτου. Μετά την λήξη της δοθείσης διορίας υποβολής και εφόσον δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε Προσφορά, το ακίνητο παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Altamira και η προθεσμία υποβολής προσφοράς για αγορά του ακινήτου ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου έχει ληφθεί προσφορά για αξιολόγηση, το ακίνητο απομακρύνεται από την ιστοσελίδα της Altamira.

Τοποθεσία

Ανοίξτε με Google Maps

(35.13999557495117, 33.344905853271484)

Ιδιοκτήτης

SKY CAC LIMITED