Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φίλτρο

Χωράφι- Παναγιά (ΣΟΠΑΖ), Λευκωσία

Λευκωσία - Ref. PR14822Χάρτης

Save Μερίδιο Εκτύπωση
Ειδοποίηση
Δες τις φωτογραφίες

Μέσω e-mail

Χωράφι- Παναγιά (ΣΟΠΑΖ), Λευκωσία

Ref. PR14822

Υπόκειται σε ΦΠΑ

900.000

Ενδεικτική Τιμή

 • 4.952 μ2 (όλο μερίδιο)

Χωράφι εντός της εμπορικής ζώνης (Εβ6) και της οικιστικής ζώνης (Κα6) σε μια πολύ καλή τοποθεσία στην Ενορία Παναγιά του Δήμου Λευκωσίας. Βρίσκεται σε απόσταση περί τα 45 μέτρα βόρεια της Βιοτεχνικής Περιοχής Αγλαντζιάς και περί τα 720 μέτρα νότια του κυκλικού κόμβου «ΣΟΠΑΖ».

Το ακίνητο είναι ιδανικά τοποθετημένο κοντά σε πληθώρα υπηρεσιών και ανέσεων όπως υπεραγορές, καταστήματα, καφετέριες κλπ. Επιπλέον, διαθέτει πολύ καλές προσβάσεις προς το κέντρο της Λευκωσίας και τον αυτοκινητόδρομο.

Διαθέτει  ορθογώνιο σχήμα και ομαλή επιφάνεια, ενώ εφάπτεται της λεωφόρου Αμμοχώστου κατά μήκος του δυτικού του συνόρου με πρόσωπο περί τα 75 μέτρα.  

Για το ακίνητο έχει εκδοθεί Πολεοδομική Άδεια για μετατροπή του από χωράφι σε οικόπεδο η οποία λήγει στις 14/01/2025.

Μπορεί εύκολα να χωριστεί σε τουλάχιστον τέσσερα (4) οικόπεδα όπως φαίνεται στο προτεινόμενο σχέδιο που επισυνάπτεται.

Αποτελεί ιδανική επιλογή για επιχειρηματίες ανάπτυξης γης ή για ιδιώτες.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Λευκωσία

Δήμος: Δήμος Λευκωσίας

Ενορία: Παναγία

Άλλα Χαρακτηριστικά

 • Χρήση: Εμπορική
 • Εμβαδόν οικοπέδου: 4.952 μ2 (όλο μερίδιο)
 • Τίτλος ιδιοκτησίας: Το ακίνητο διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας

Κτηματολογικά Στοιχεία

Αρ. Αναφοράς Αρ. Εγγρ. Φύλλο / Σχέδιο Τμήμα Αρ. τεμ,
PR14822 5/585 21/56W1 5 561
 • Πολεοδομική Ζώνη: Κα6 55
 • Συντελεστής Δόμησης: 90%
 • Συντελεστής Κάλυψης: 50%
 • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
 • Μέγιστο ύψος (μ): 10
 • Πολεοδομική Ζώνη: Εβ5 45
 • Συντελεστής Δόμησης: 120%
 • Συντελεστής Κάλυψης: 50%
 • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 3
 • Μέγιστο ύψος (μ): 11,30

Έντυπο προσφοράς

Η Προσφορά μπορεί να υποβληθεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Δημοσίευσης του ακινήτου στην ιστοσελίδα https://www.altamirarealestate.com.cy/ (στο εξής "ιστοσελίδα της Altamira "). Σε περίπτωση που κριθεί ότι η χρονική περίοδος των 7 ημερολογιακών ημερών για συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι αρκετή, η χρονική διάρκεια δίνατε να επεκταθεί και αυτό θα διευκρινίζεται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Altamira ως αναγράφεται πιο πάνω στο σημείο Έντυπο Προσφοράς του κάθε ακινήτου. Μετά την λήξη της δοθείσης διορίας υποβολής και εφόσον δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε Προσφορά, το ακίνητο παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Altamira και η προθεσμία υποβολής προσφοράς για αγορά του ακινήτου ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου έχει ληφθεί προσφορά για αξιολόγηση, το ακίνητο απομακρύνεται από την ιστοσελίδα της Altamira.

Τοποθεσία

Ανοίξτε με Google Maps

(35.165836334228516, 33.39914321899414)

Ιδιοκτήτης

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD