Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φίλτρο

Χωράφι - Πισσούρι, Λεμεσός

Λεμεσός - Ref. PR15325Χάρτης

Χωράφι-Πισσούρι-PR15325
Χωράφι-Πισσούρι-PR15325
Χωράφι-Πισσούρι-PR15325
Χωράφι-Πισσούρι-PR15325
Χωράφι-Πισσούρι-PR15325
Χωράφι-Πισσούρι-PR15325
Χωράφι-Πισσούρι-PR15325
Χωράφι-Πισσούρι-PR15325
Χωράφι-Πισσούρι-PR15325
Χωράφι-Πισσούρι-PR15325
Χωράφι-Πισσούρι-PR15325
Χωράφι-Πισσούρι-PR15325
Save Μερίδιο Εκτύπωση
Ειδοποίηση

Μέσω e-mail

Χωράφι - Πισσούρι, Λεμεσός

Ref. PR15325

Υπόκειται μερικώς σε ΦΠΑ

145.000

Ενδεικτική Τιμή

 • 13.379 μ2 (όλο μερίδιο)

Χωράφι στην κοινότητα Πισσούρι στην Επαρχία Λεμεσού. Βρίσκεται σε απόσταση περί τα 850 μέτρα νοτιοδυτικά του κέντρου του χωριού.

Διαθέτει ακανόνιστο σχήμα, επικλινή επιφάνεια και είναι περίκλειστο όμως βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση 40 μέτρων από τον πλησιέστερο δημόσιο εγγεγραμμένο δρόμο. Το ακίνητο διαπερνάται απο μη εγγεγραμμένο χωματόδρομο.

Εμπίπτει εντός της Οικιστικής Ζώνης H6 (40%) με ανώτατο συντελεστή δόμησης 20%, και εντός της  Ζώνης Προστασίας Ζ3 - ΠΤ (60%) με ανώτατο συντελεστή δόμησης 1%, 


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Λεμεσός

Δήμος: Πισσούρι

Άλλα Χαρακτηριστικά

 • Χρήση: Γεωργική
 • Εμβαδόν οικοπέδου: 13.379 μ2 (όλο μερίδιο)
 • Τίτλος ιδιοκτησίας: Το ακίνητο διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας

Κτηματολογικά Στοιχεία

Αρ. Αναφοράς Αρ. Εγγρ. Φύλλο / Σχέδιο Τμήμα Αρ. τεμ,
PR15325 0/25634 57/05 0 691
 • Πολεοδομική Ζώνη: Ζ3-ΠΤ 60
 • Συντελεστής Δόμησης: 1%
 • Συντελεστής Κάλυψης: 1%
 • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 1
 • Μέγιστο ύψος (μ): 5
 • Πολεοδομική Ζώνη: Η6 40
 • Συντελεστής Δόμησης: 20%
 • Συντελεστής Κάλυψης: 20%
 • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
 • Μέγιστο ύψος (μ): 8,30

Έντυπο προσφοράς

Η Προσφορά μπορεί να υποβληθεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Δημοσίευσης του ακινήτου στην ιστοσελίδα https://www.altamirarealestate.com.cy/ (στο εξής "ιστοσελίδα της Altamira "). Σε περίπτωση που κριθεί ότι η χρονική περίοδος των 7 ημερολογιακών ημερών για συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι αρκετή, η χρονική διάρκεια δίνατε να επεκταθεί και αυτό θα διευκρινίζεται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Altamira ως αναγράφεται πιο πάνω στο σημείο Έντυπο Προσφοράς του κάθε ακινήτου. Μετά την λήξη της δοθείσης διορίας υποβολής και εφόσον δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε Προσφορά, το ακίνητο παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Altamira και η προθεσμία υποβολής προσφοράς για αγορά του ακινήτου ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου έχει ληφθεί προσφορά για αξιολόγηση, το ακίνητο απομακρύνεται από την ιστοσελίδα της Altamira.

Τοποθεσία

Ανοίξτε με Google Maps

(34.66158676147461, 32.695613861083984)

Ιδιοκτήτης

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD

Σχετικές προσφορές

Αγροτεμάχια προς πώληση

Δείτε περισσότερα ακίνητα