Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φίλτρο

Χωράφι (Μερίδιο) - Νέο Χωριό, Πάφος

Πάφος - Ref. PR37470Χάρτης

Χωράφι-Νέο Χωριό-PR37470
Χωράφι-Νέο Χωριό-PR37470
Χωράφι-Νέο Χωριό-PR37470
Χωράφι-Νέο Χωριό-PR37470
Χωράφι-Νέο Χωριό-PR37470
Χωράφι-Νέο Χωριό-PR37470
Χωράφι-Νέο Χωριό-PR37470
Χωράφι-Νέο Χωριό-PR37470
Save Μερίδιο Εκτύπωση
Ειδοποίηση

Μέσω e-mail

Χωράφι (Μερίδιο) - Νέο Χωριό, Πάφος

Ref. PR37470

Δεν υπόκειται σε ΦΠΑ

2.000

Επιφυλασσόμενη Τιμή

 • 12.710 μ2 (όλο μερίδιο)
 • Μερίδιο προς πώληση:

Διατίθεται προς πώληση το 1/15 αδιανέμητο μερίδιο γεωργικού χωραφιού στο οποίο αναλογεί εμβαδόν περί τα 847 τ.μ. στην Κοινότητα Νέο Χωριό της Επαρχίας Πάφου. Βρίσκεται σε απόσταση περί τα 2 χλμ. δυτικά από το κέντρο της κοινότητας και περί το 2χλμ νοτιοδυτικά από τον συνδετικό δρόμο Λατσί – Νέο Χωριο.

Διαθέτει κανονικό σχήμα και με ομαλή επιφάνεια εδάφους. Το ακίνητο είναι περίκλειστο και απέχει περί τα 25 μέτρα βόρεια από τον πλησιέστερο εγγεγραμμένο δρόμο.

Βρίσκεται σε ένα ήρεμο και όμορφο φυσικό περιβάλλον.

Διαθέτει θέα προς την ευρύτερη περιοχή και τη θάλασσα.

Προσφορές που υποβάλλονται για ποσό μικρότερο της Επιφυλασσόμενης Τιμής θα απορρίπτονται.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Το ακίνητο εξαιρείται από τη μείωση κατά 50% του τέλους μεταβίβασης Ακίνητης Ιδιοκτησίας για όλες τις περιπτώσεις που επιβάλλονται ή εισπράττονται τέλη με βάση του Περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου (Κεφ.219).

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Πάφος

Δήμος: Νέο Χωριό

Άλλα Χαρακτηριστικά

 • Χρήση: Γεωργική
 • Εμβαδόν οικοπέδου: 12.710 μ2 (όλο μερίδιο)

Κτηματολογικά Στοιχεία

Αρ. Αναφοράς Αρ. Εγγρ. Φύλλο / Σχέδιο Τμήμα Αρ. τεμ,
PR37470 0/10385 25/64 0 447
 • Πολεοδομική Ζώνη: Γα4
 • Συντελεστής Δόμησης: 10%
 • Συντελεστής Κάλυψης: 10%
 • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
 • Μέγιστο ύψος (μ): 7
 • Πολεοδομική Ζώνη: Γα2
 • Συντελεστής Δόμησης: 6%
 • Συντελεστής Κάλυψης: 6%
 • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
 • Μέγιστο ύψος (μ): 7

Έντυπο προσφοράς

Η Προσφορά μπορεί να υποβληθεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Δημοσίευσης του ακινήτου στην ιστοσελίδα https://www.altamirarealestate.com.cy/ (στο εξής "ιστοσελίδα της Altamira "). Σε περίπτωση που κριθεί ότι η χρονική περίοδος των 7 ημερολογιακών ημερών για συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι αρκετή, η χρονική διάρκεια δίνατε να επεκταθεί και αυτό θα διευκρινίζεται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Altamira ως αναγράφεται πιο πάνω στο σημείο Έντυπο Προσφοράς του κάθε ακινήτου. Μετά την λήξη της δοθείσης διορίας υποβολής και εφόσον δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε Προσφορά, το ακίνητο παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Altamira και η προθεσμία υποβολής προσφοράς για αγορά του ακινήτου ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου έχει ληφθεί προσφορά για αξιολόγηση, το ακίνητο απομακρύνεται από την ιστοσελίδα της Altamira.

Τοποθεσία

Ανοίξτε με Google Maps

(35.0251350402832, 32.34128189086914)

Ιδιοκτήτης

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD

Σχετικές προσφορές

Location of the Month: Νέο Χωριό, Πάφου

Δείτε περισσότερα ακίνητα