Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φίλτρο

Χωράφι - Μεσόγη, Πάφος

Πάφος - Ref. PR15288Χάρτης

Χωράφι-Μεσόγη-PR15288
Χωράφι-Μεσόγη-PR15288
Χωράφι-Μεσόγη-PR15288
Χωράφι-Μεσόγη-PR15288
Χωράφι-Μεσόγη-PR15288
Χωράφι-Μεσόγη-PR15288
Χωράφι-Μεσόγη-PR15288
Save Μερίδιο Εκτύπωση
Ειδοποίηση

Μέσω e-mail

Χωράφι - Μεσόγη, Πάφος

Ref. PR15288

Υπόκειται σε ΦΠΑ

100.000

Ενδεικτική Τιμή

  • 2.300 μ2 (όλο μερίδιο)

Οικιστικό χωράφι στην κοινότητα Μεσόγη, της Επαρχίας Πάφου. Βρίσκεται περί τα 650 μέτρα βορειοανατολικά της Εκκλησίας Αποστόλου Βαρνάβα και περί τα 850 μέτρα ανατολικά από την Λεωφόρο Μεσόγης. Βρίσκεται σε μια ελκυστική και ήσυχη περιοχή η οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει έντονη οικιστική δραστηριότητα με την ανάπτυξη πολυτελών κατοικιών αλλά και εμπορική ανάπτυξη κατά μήκος της Λεωφόρου Μεσόγης.

Το χωράφι διαθέτει ακανόνιστο σχήμα, σχετικά ομαλή επίπεδη επιφάνεια σε δυο επίπεδα και είναι προσβάσιμο μέσο δικαιώματος διάβασης. Εμπίπτει εντός πολεοδομικής ζώνης Κα6α όπου προνοείται συντελεστής δόμησης 90%.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι διαθέτει θέα στην γύρω περιοχή .Το χωράφι μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο από επιχειρηματία ανάπτυξης γης όσο και από ιδιώτη.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Πάφος

Δήμος: Μεσόγη

Άλλα Χαρακτηριστικά

  • Χρήση: Οικιστική
  • Εμβαδόν οικοπέδου: 2.300 μ2 (όλο μερίδιο)
  • Τίτλος ιδιοκτησίας: Το ακίνητο διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας

Κτηματολογικά Στοιχεία

Αρ. Αναφοράς Αρ. Εγγρ. Φύλλο / Σχέδιο Τμήμα Αρ. τεμ,
PR15288 0/6242 45/6025V01 1 482
  • Πολεοδομική Ζώνη: Κα6α
  • Συντελεστής Δόμησης: 90%
  • Συντελεστής Κάλυψης: 50%
  • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
  • Μέγιστο ύψος (μ): 8,30

Έντυπο προσφοράς

Η Προσφορά μπορεί να υποβληθεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Δημοσίευσης του ακινήτου στην ιστοσελίδα https://www.altamirarealestate.com.cy/ (στο εξής "ιστοσελίδα της Altamira "). Σε περίπτωση που κριθεί ότι η χρονική περίοδος των 7 ημερολογιακών ημερών για συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι αρκετή, η χρονική διάρκεια δίνατε να επεκταθεί και αυτό θα διευκρινίζεται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Altamira ως αναγράφεται πιο πάνω στο σημείο Έντυπο Προσφοράς του κάθε ακινήτου. Μετά την λήξη της δοθείσης διορίας υποβολής και εφόσον δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε Προσφορά, το ακίνητο παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Altamira και η προθεσμία υποβολής προσφοράς για αγορά του ακινήτου ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου έχει ληφθεί προσφορά για αξιολόγηση, το ακίνητο απομακρύνεται από την ιστοσελίδα της Altamira.

Τοποθεσία

Ανοίξτε με Google Maps

(34.81573486328125, 32.46125030517578)

Ιδιοκτήτης

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD