Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φίλτρο

Χωράφι - Λακατάμια, Λευκωσία

Λευκωσία - Ref. PR34161Χάρτης

Χωράφι-Λακατάμια-PR34161
Χωράφι-Λακατάμια-PR34161
Χωράφι-Λακατάμια-PR34161
Χωράφι-Λακατάμια-PR34161
Χωράφι-Λακατάμια-PR34161
Χωράφι-Λακατάμια-PR34161
Χωράφι-Λακατάμια-PR34161
Save Μερίδιο Εκτύπωση
Ειδοποίηση

Μέσω e-mail

Χωράφι - Λακατάμια, Λευκωσία

Ref. PR34161

Υπόκειται σε ΦΠΑ

220.000

Ενδεικτική Τιμή

 • 2.014 μ2 (όλο μερίδιο)

Οικιστικό χωράφι στην ενορία Αγία Παρασκευή του Δήμου Λακατάμειας στην επαρχία Λευκωσίας. Βρίσκεται σε απόσταση περί το 1χλμ. δυτικά της συμβολής των οδών Ιπποκράτους και Τσερίου.

Το ακίνητο είναι τοποθετημένο κοντά σε υπηρεσίες και διευκολύνσεις όπως υπεραγορές, καταστήματα, τράπεζες κλπ. Πρόκειται για μια περιοχή η οποία παρουσιάζει έντονο οικοδομικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια.

Διαθέτει τριγωνικό σχήμα και ομαλή επιφάνεια, ενώ εφάπτεται της οδού Ιπποκράτους κατά μήκος του βόρειου του συνόρου σε ολικό πρόσωπο περί τα 135 μέτρα. Επιπλέον, εφάπτεται ημιτελούς δημόσιου δρόμου σε τμήμα του νοτίου του συνόρου σε πρόσοψη 45 μέτρα περίπου ο οποίος προέκυψε από διαχωρισμό παρακείμενου τεμαχίου.

Το βόρειο τμήμα του ακινήτου επηρεάζεται από προτεινόμενο δρόμο πρωταρχικής σημασίας αφήνοντας καθαρό εμβαδόν του τεμαχίου στο νότιο τμήμα περί τα 2,014τ.μ. Σημειώνεται ότι η απαλλοτρίωση του ακίνητου έχει ολοκληρωθεί και το πόσο αποζημίωσης έχει καταβληθεί.

Το νότιο τμήμα του ακίνητου εμπίπτει εντός της Οικιστικής Ζώνης Κα7 με ανώτατο συντελεστή δόμησης 80%, κάλυψης 45% σε 2 ορόφους.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Το ακίνητο εξαιρείται από τη μείωση κατά 50% του τέλους μεταβίβασης Ακίνητης Ιδιοκτησίας για όλες τις περιπτώσεις που επιβάλλονται ή εισπράττονται τέλη με βάση του Περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου (Κεφ.219).

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Λευκωσία

Δήμος: Λακατάμια

Ενορία: Αγία Παρασκευή

Άλλα Χαρακτηριστικά

 • Χρήση: Οικιστική
 • Εμβαδόν οικοπέδου: 2.014 μ2 (όλο μερίδιο)
 • Τίτλος ιδιοκτησίας: Το ακίνητο διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας

Κτηματολογικά Στοιχεία

Αρ. Αναφοράς Αρ. Εγγρ. Φύλλο / Σχέδιο Τμήμα Αρ. τεμ,
PR34161 5/126 30/13W2 5 131
 • Πολεοδομική Ζώνη: Εβ6 54
 • Συντελεστής Δόμησης: 100%
 • Συντελεστής Κάλυψης: 50%
 • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 3
 • Μέγιστο ύψος (μ): 13,50
 • Πολεοδομική Ζώνη: Κα5 13
 • Συντελεστής Δόμησης: 100%
 • Συντελεστής Κάλυψης: 50%
 • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 3
 • Μέγιστο ύψος (μ): 13,50
 • Πολεοδομική Ζώνη: Κα7 33
 • Συντελεστής Δόμησης: 80%
 • Συντελεστής Κάλυψης: 45%
 • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
 • Μέγιστο ύψος (μ): 10

Έντυπο προσφοράς

Η Προσφορά μπορεί να υποβληθεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Δημοσίευσης του ακινήτου στην ιστοσελίδα https://www.altamirarealestate.com.cy/ (στο εξής "ιστοσελίδα της Altamira "). Σε περίπτωση που κριθεί ότι η χρονική περίοδος των 7 ημερολογιακών ημερών για συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι αρκετή, η χρονική διάρκεια δίνατε να επεκταθεί και αυτό θα διευκρινίζεται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Altamira ως αναγράφεται πιο πάνω στο σημείο Έντυπο Προσφοράς του κάθε ακινήτου. Μετά την λήξη της δοθείσης διορίας υποβολής και εφόσον δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε Προσφορά, το ακίνητο παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Altamira και η προθεσμία υποβολής προσφοράς για αγορά του ακινήτου ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου έχει ληφθεί προσφορά για αξιολόγηση, το ακίνητο απομακρύνεται από την ιστοσελίδα της Altamira.

Τοποθεσία

Ανοίξτε με Google Maps

(35.11272048950195, 33.31990051269531)

Ιδιοκτήτης

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD