Ημερομηνία εκτύπωσης: 2024-06-13
Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Χωράφι (Μερίδιο) - Παραλίμνι, Αμμόχωστος

Χωράφι σε Παραλίμνι (Αμμόχωστος)

Υπόκειται μερικώς σε ΦΠΑ

100.000

Ενδεικτική Τιμή

Τοποθεσία και κοντινές υπηρεσίες

Περιγραφή

Διατίθεται προς πώληση το βόρειο 1/2 μερίδιο οικιστικού χωραφιού στο οποίο αναλογεί εμβαδόν περί τα 1,253 τ.μ. στον δήμο Παραλιμνίου της επαρχίας Αμμοχώστου. Βρίσκεται σε απόσταση περί τα 1.8 χλμ. νοτιοανατολικά από το κέντρο του Δήμου του και περί τα 540 μέτρα βόρεια  από τον συνδετικό δρόμο Παραλιμνίου - Πρωταρά. 

Διαθέτει κανονικό σχήμα με επικλινή επιφάνεια εδάφους και είναι περίκλειστο. Σημειώνεται  ότι το ακίνητο απέχει περί τα 250 μέτρα βόρεια από τον πλησιέστερο εγγεγραμμένο δρόμο.

Σύμφωνα με το νέο Τοπικό Σχέδιο Παραλιμνίου 2024 το ακίνητο εμπίπτει εντός Οικιστικής Ζώνης Κα5 (91%) με συντελεστή δόμηση 100% και εντός Γεωργικής Ζώνης Γα4 (9%) με συντελεστή δόμηση 10%.

Το προς πώληση μερίδιο αντιστοιχεί το βόρειο κενό τμήμα του τεμαχίου (Τμήμα Β) όπως φαίνεται στο σχέδιο με κόκκινο χρώμα.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Αμμόχωστος

Δήμος: Παραλίμνι

Άλλα Χαρακτηριστικά

Χρήση: Οικιστική

Κλειστοί χώροι:Εμβαδόν οικοπέδου: 3.243 μ2 (όλο μερίδιο)

 • Μερίδιο προς πώληση:
 • Κτηματολογικά Στοιχεία

  Αρ. Αναφοράς Αριθμός εγγραφής Φύλλο / Σχέδιο Τμήμα Αριθμός τεμαχίου
  PR38832 0/6063 0/2-291-378 10 658
  • Πολεοδομική Ζώνη: Γα4 9
  • Συντελεστής Δόμησης: 10%
  • Συντελεστής Κάλυψης: 10%
  • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
  • Μέγιστο ύψος (μ): 7
  • Πολεοδομική Ζώνη: Κα5 91
  • Συντελεστής Δόμησης: 100%
  • Συντελεστής Κάλυψης: 50%
  • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 3
  • Μέγιστο ύψος (μ): 11,30

  Επιπρόσθετα δεδομένα

  Αρ. Αναφοράς:

  PR38832

  Ιδιοκτήτης

  COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD