Ημερομηνία εκτύπωσης: 2024-06-22
Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Χωράφι (Μερίδιο) - Ύψωνας, Λεμεσός

Χωράφι σε Ύψωνας (Λεμεσός)

Υπόκειται σε ΦΠΑ

100.000

Ενδεικτική Τιμή

Τοποθεσία και κοντινές υπηρεσίες

Περιγραφή

Διατίθεται προς πώληση 1/6 αδιανέμητο μερίδιο οικιστικού χωραφιού στο οποίο αναλογεί εμβαδόν περί τα 1,894 τ.μ.  στο Δήμο Ύψωνα, της επαρχίας Λεμεσού. Βρίσκεται περί τα 1.9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και  εφάπτεται κατά μήκος του βόρειου του συνόρου με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου.

Η άμεση περιοχή του ακινήτου αποτελείται από κατοικίες και κενά τεμάχια γης.

Διαθέτει κανονικό σχήμα και ομαλή επιφάνεια. Το τεμάχιο θεωρείται περίκλειστο όμως βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον πλησιέστερο δημόσιο εγγεγραμμένο δρόμο.

Εμπίπτει εντός της Οικιστικής Ζώνης Κα6 (97%) με ανώτατο συντελεστή δόμησης 90%, και εντός της Οικιστικής Ζώνης Κα7 (3%) με ανώτατο συντελεστή δόμησης 80%.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Το ακίνητο εξαιρείται από τη μείωση κατά 50% του τέλους μεταβίβασης Ακίνητης Ιδιοκτησίας για όλες τις περιπτώσεις που επιβάλλονται ή εισπράττονται τέλη με βάση του Περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου (Κεφ.219).

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Λεμεσός

Δήμος: Ύψωνας

Άλλα Χαρακτηριστικά

Χρήση: Οικιστική

Κλειστοί χώροι:Εμβαδόν οικοπέδου: 11.368 μ2 (όλο μερίδιο)

 • Μερίδιο προς πώληση:
 • Κτηματολογικά Στοιχεία

  Αρ. Αναφοράς Αριθμός εγγραφής Φύλλο / Σχέδιο Τμήμα Αριθμός τεμαχίου
  PR35123 0/21958 53/55 0 2006
  • Πολεοδομική Ζώνη: Κα7 3
  • Συντελεστής Δόμησης: 80%
  • Συντελεστής Κάλυψης: 45%
  • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 3
  • Μέγιστο ύψος (μ): 13,50
  • Πολεοδομική Ζώνη: Κα6 97
  • Συντελεστής Δόμησης: 90%
  • Συντελεστής Κάλυψης: 50%
  • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 3
  • Μέγιστο ύψος (μ): 13,50

  Επιπρόσθετα δεδομένα

  Αρ. Αναφοράς:

  PR35123

  Ιδιοκτήτης

  COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD