Ημερομηνία εκτύπωσης: 2024-07-18
Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Οικόπεδο (Μερίδιο) – Τσάδα, Πάφος

Οικόπεδο σε Τσάδα (Πάφος)

Υπόκειται σε ΦΠΑ

50.000

Ενδεικτική Τιμή

Τοποθεσία και κοντινές υπηρεσίες

Περιγραφή

Διατίθεται προς πώληση το (1/2) μερίδιο οικιστικού οικοπέδου που αναλογεί σε εμβαδόν περί τα 475τ.μ., σε μια οικιστική περιοχή της κοινότητας Τσάδας στην επαρχία Πάφου. Βρίσκεται περί τα 1,3χλμ. νοτιοδυτικά από το κέντρο της κοινότητας και περί τα 200 μέτρα ανατολικά του συνδετικού δρόμου Πάφου – Τσάδας.

Η περιοχή του ακινήτου προσφέρει εύκολή πρόσβαση σε υπηρεσίες και ανέσεις όπως υπεραγορές, σχολεία, εστιατόρια, καταστήματα κλπ. Επιπλέον, διαθέτει εξαιρετικές προσβάσεις προς την πόλη της Πάφου και τις γειτονικές κοινότητες.

Διαθέτει ακανόνιστο σχήμα και επικλινής επιφάνεια ενώ εφάπτεται σε εγγεγραμμένο δρόμο (οδός Ολύμπου) κατά μήκος του δυτικού του συνόρου.

Πλεονέκτημα του ακινήτου αποτελεί το γεγονός ότι το ακίνητο εφάπτεται σε χώρο πρασίνου κατά μήκος του βόρειου του συνόρου. 

Επιπλέον ο χαμηλός συντελεστής δόμησης της περιοχής αποτελεί εγγύηση για ένα εύρυθμα δομημένο περιβάλλον.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Το ακίνητο εξαιρείται από τη μείωση κατά 50% του τέλους μεταβίβασης Ακίνητης Ιδιοκτησίας για όλες τις περιπτώσεις που επιβάλλονται ή εισπράττονται τέλη με βάση του Περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου (Κεφ.219).

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Πάφος

Δήμος: Τσάδα

Άλλα Χαρακτηριστικά

Χρήση: Οικιστική

Κλειστοί χώροι:Εμβαδόν οικοπέδου: 951 μ2 (όλο μερίδιο)

 • Μερίδιο προς πώληση:
 • Κτηματολογικά Στοιχεία

  Αρ. Αναφοράς Αριθμός εγγραφής Φύλλο / Σχέδιο Τμήμα Αριθμός τεμαχίου
  PR35026 0/14154 45/44 0 456
  • Πολεοδομική Ζώνη: Η6
  • Συντελεστής Δόμησης: 20%
  • Συντελεστής Κάλυψης: 20%
  • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
  • Μέγιστο ύψος (μ): 8,30

  Επιπρόσθετα δεδομένα

  Αρ. Αναφοράς:

  PR35026

  Ιδιοκτήτης

  COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD

  Σχετικές προσφορές

  Οικιστικά Οικόπεδα προς πώληση στην Πάφο

  Δείτε περισσότερα ακίνητα