Ημερομηνία εκτύπωσης: 2024-06-13
Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Χωράφι - Λακατάμια, Λευκωσία

Χωράφι σε Λακατάμια (Λευκωσία)

Υπόκειται σε ΦΠΑ

220.000

Ενδεικτική Τιμή

Τοποθεσία και κοντινές υπηρεσίες

Περιγραφή

Οικιστικό χωράφι στην ενορία Αγία Παρασκευή του Δήμου Λακατάμειας στην επαρχία Λευκωσίας. Βρίσκεται σε απόσταση περί το 1χλμ. δυτικά της συμβολής των οδών Ιπποκράτους και Τσερίου.

Το ακίνητο είναι τοποθετημένο κοντά σε υπηρεσίες και διευκολύνσεις όπως υπεραγορές, καταστήματα, τράπεζες κλπ. Πρόκειται για μια περιοχή η οποία παρουσιάζει έντονο οικοδομικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια.

Διαθέτει τριγωνικό σχήμα και ομαλή επιφάνεια, ενώ εφάπτεται της οδού Ιπποκράτους κατά μήκος του βόρειου του συνόρου σε ολικό πρόσωπο περί τα 135 μέτρα. Επιπλέον, εφάπτεται ημιτελούς δημόσιου δρόμου σε τμήμα του νοτίου του συνόρου σε πρόσοψη 45 μέτρα περίπου ο οποίος προέκυψε από διαχωρισμό παρακείμενου τεμαχίου.

Το βόρειο τμήμα του ακινήτου επηρεάζεται από προτεινόμενο δρόμο πρωταρχικής σημασίας αφήνοντας καθαρό εμβαδόν του τεμαχίου στο νότιο τμήμα περί τα 2,014τ.μ. Σημειώνεται ότι η απαλλοτρίωση του ακίνητου έχει ολοκληρωθεί και το πόσο αποζημίωσης έχει καταβληθεί.

Το νότιο τμήμα του ακίνητου εμπίπτει εντός της Οικιστικής Ζώνης Κα7 με ανώτατο συντελεστή δόμησης 80%, κάλυψης 45% σε 2 ορόφους.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Το ακίνητο εξαιρείται από τη μείωση κατά 50% του τέλους μεταβίβασης Ακίνητης Ιδιοκτησίας για όλες τις περιπτώσεις που επιβάλλονται ή εισπράττονται τέλη με βάση του Περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου (Κεφ.219).

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Λευκωσία

Δήμος: Λακατάμια

Ενορία: Αγία Παρασκευή

Άλλα Χαρακτηριστικά

Χρήση: Οικιστική

Κλειστοί χώροι:Εμβαδόν οικοπέδου: 2.014 μ2 (όλο μερίδιο)

Τίτλος ιδιοκτησίας: Το ακίνητο διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας

Κτηματολογικά Στοιχεία

Αρ. Αναφοράς Αριθμός εγγραφής Φύλλο / Σχέδιο Τμήμα Αριθμός τεμαχίου
PR34161 5/126 30/13W2 5 131
 • Πολεοδομική Ζώνη: Εβ6 54
 • Συντελεστής Δόμησης: 100%
 • Συντελεστής Κάλυψης: 50%
 • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 3
 • Μέγιστο ύψος (μ): 13,50
 • Πολεοδομική Ζώνη: Κα5 13
 • Συντελεστής Δόμησης: 100%
 • Συντελεστής Κάλυψης: 50%
 • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 3
 • Μέγιστο ύψος (μ): 13,50
 • Πολεοδομική Ζώνη: Κα7 33
 • Συντελεστής Δόμησης: 80%
 • Συντελεστής Κάλυψης: 45%
 • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
 • Μέγιστο ύψος (μ): 10

Επιπρόσθετα δεδομένα

Αρ. Αναφοράς:

PR34161

Ιδιοκτήτης

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD