Ημερομηνία εκτύπωσης: 2024-05-18
Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φάρμα - Γέρι, Λευκωσία

Αποθήκη σε Γέρι (Λευκωσία)

Πιθανόν να υπόκειται σε ΦΠΑ

374.000

Επιφυλασσόμενη Τιμή

  • Κλειστοί χώροι:2.981 μ2
  • 2 Υπνοδωμάτια
  • 3 Μπάνια
  • Εμβαδόν Γης:9.402 μ2

Τοποθεσία και κοντινές υπηρεσίες

Περιγραφή


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πρόκειται για απευθείας πώληση ενυπόθηκου ακινήτου, σύμφωνα με το άρθρο 44Η (3) του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965, ως εκάστοτε τροποποιείται.

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι:
(α) οι μόνες προσφορές που θα αξιολογούνται είναι αυτές που υπερβαίνουν την επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης και
(β) ο ενυπόθηκος δανειστής δεν θα καταβάλλει οποιαδήποτε αμοιβή σε κτηματομεσίτες. Εάν ενδεχόμενος αγοραστής διορίσει κτηματομεσίτη, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αμοιβή του κτηματομεσίτη.

  

 

Κτηνοτροφικό χωράφι στον Δήμο Γερίου, της επαρχίας Λευκωσίας. Βρίσκεται περί τα 2 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το κέντρο του Δήμου και περί τα 895 μέτρα ανατολικά του της οδού Ιδαλίου.  

Το χωράφι διαθέτει ακανόνιστο σχήμα και ελαφρώς επικλινή επιφάνεια. Εφάπτεται σε υπό εγγραφή δρόμο στο δυτικό του σύνορο.

Το ακίνητο εμπίπτει εντός της κτηνοτροφικής ζώνης Γγ1 με συντελεστή δόμησης 30%.

Εντός του τεμαχίου υπάρχουν εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων, οι οποίες ανεγέρθηκαν περί το 2005.  Το κυρίως κτήριο αποτελείται στο ισόγειο από κουζίνα, αποχωρητήριο με ντους και δωμάτια.  Στον όροφο, αποτελείται από ένα γραφείο με αποχωρητήριο με ντους και αποθήκη.   Στο βορειοδυτικό τμήμα του ορόφου υπάρχει δωμάτιο με κουζίνα, αποχωρητήριο με ντους και ένα υπνοδωμάτιο, καθώς και ένα δωμάτιο αρμεκτήριου.   Εντός του τεμαχίου υπάρχουν στέγαστρα τα οποία στεγάζουν ζώα.

Το κυρίως κτήριο έχει εμβαδόν 144τ.μ., το αρμεκτήριο 75τ.μ., τα στέγαστρα 2,536τ.μ. και το κτήριο γέννας 226τ.μ.


Ανοικτοί φάκελοι για οριοθέτηση με αριθμό 1/ΑΧ/4486/2007.

Προσφορές που υποβάλλονται για ποσό μικρότερο της Επιφυλασσόμενης Τιμής θα απορρίπτονται.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Λευκωσία

Δήμος: Γέρι

Άλλα Χαρακτηριστικά

Τίτλος ιδιοκτησίας: Το ακίνητο διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας

Κτηματολογικά Στοιχεία

Αρ. Αναφοράς Αριθμός εγγραφής Φύλλο / Σχέδιο Τμήμα Αριθμός τεμαχίου
PR38177 8/296 31/25W1 8 368
  • Πολεοδομική Ζώνη: Γγ1
  • Συντελεστής Δόμησης: 30%
  • Συντελεστής Κάλυψης: 30%
  • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
  • Μέγιστο ύψος (μ): 7

Ενεργειακή Απόδοση

ενεργειακή απόδοση

Περισσότερες πληροφορίες

Αρ. Αναφοράς

PR38177

Πωλητής

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD

Σχετικές προσφορές

Απευθείας Πώληση Ενυπόθηκου Ακινήτου

Δείτε περισσότερα ακίνητα