Ημερομηνία εκτύπωσης: 2024-05-18
Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Κατάστημα - Φανερωμένη, Λευκωσία

Καταστήματα σε Δήμος Λευκωσίας (Λευκωσία)

Πιθανόν να υπόκειται σε ΦΠΑ

72.000

Επιφυλασσόμενη Τιμή

 • Κλειστοί χώροι:39 μ2
 • 1 Μπάνια

Τοποθεσία και κοντινές υπηρεσίες

Περιγραφή


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πρόκειται για απευθείας πώληση ενυπόθηκου ακινήτου, σύμφωνα με το άρθρο 44Η (3) του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965, ως εκάστοτε τροποποιείται.

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι:
(α) οι μόνες προσφορές που θα αξιολογούνται είναι αυτές που υπερβαίνουν την επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης και
(β) ο ενυπόθηκος δανειστής δεν θα καταβάλλει οποιαδήποτε αμοιβή σε κτηματομεσίτες. Εάν ενδεχόμενος αγοραστής διορίσει κτηματομεσίτη, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αμοιβή του κτηματομεσίτη.

  

 

Κατάστημα με μεσοπάτωμα σε μια κεντρική τοποθεσία στην ενορία Φανερωμένη του Δήμου Λευκωσίας, σε απόσταση περί τα 400 μέτρα νοτιοδυτικά από το Δημαρχείο Λευκωσίας. Το ακίνητο εφάπτεται επί της οδού Ονασαγόρου και βρίσκεται περί τα 180 μέτρα νότια από την εκκλησία Παναγία Φανερωμένης.

Βρίσκεται κοντά σε κάθε είδους υπηρεσίες και διευκολύνσεις. Πλεονέκτημα του ακινήτου αποτελεί η εγγύτητα του προς το κέντρο της Λευκωσίας.

Το κατάστημα αποτελείται από ενιαίο χώρο, αποχωρητήριο στο ισόγειο και βοηθητικούς χώρους στο μεσοπάτωμα.

Το εμβαδό του καταστήματος ανέρχεται σε 39τ.μ.

Το ακίνητο διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας.

Σημειώσεις:

 • Αρχαίο Μνημείο Β (1/ΣΠ/21/2005)

Δικαιώματα/ Δουλείες:

 • Υποκείμενο σε αποκλειστικό δικαίωμα ανέγερσης επιπρόσθετων κτιρίων (ορόφοων), επί της ταράτσας αρ. 2, υπερθέν του 1ου ορόφου (Αρ. Φακέλου 1/ΑΕΔ/46236/1980).  Οφελούμενο ακίνητο: Αρ. εγγρ. 3/1309, φύλλο 21, σχέδιο 460508, τμήμα 3, τεμάχιο 175 Λευκωσία, Δήμος Λευκωσίας, Φανερωμένη.
 • Υποκείμενο σε αποκλειστικό δικαίωμα ανέγερσης επιπρόσθετων κτιρίων (ορόφοων), επί της ταράτσας αρ. 3 και 4 πάνω από τον 1ο όροφο.  Δικαιώμα κοινό για τις εγγραφές 1310 μέχρι 1313 (Α2879/79) (Αρ. φακέλου 1/ΑΕΔ/46237/1980). Οφελούμενο ακίνητο: Αρ. εγγρ. 3/1310, φύλλο 21, σχέδιο 460508, τμήμα 3, τεμάχιο 175 Λευκωσία, Δήμος Λευκωσίας, Φανερωμένη.
 • Υποκείμενο σε αποκλειστικό δικαίωμα ανέγερσης επιπρόσθετων κτιρίων (ορόφοων), επί της ταράτσας αρ. 3 και 4 πάνω από τον 1ο όροφο.  Δικαιώμα κοινό για τις εγγραφές 1310 μέχρι 1313 (Α2879/79) (Αρ. φακέλου 1/ΑΕΔ/46238/1980). Οφελούμενο ακίνητο: Αρ. εγγρ. 3/1311, φύλλο 21, σχέδιο 460508, τμήμα 3, τεμάχιο 175 Λευκωσία, Δήμος Λευκωσίας, Φανερωμένη.
 • Υποκείμενο σε αποκλειστικό δικαίωμα ανέγερσης επιπρόσθετων κτιρίων (ορόφοων), επί της ταράτσας αρ. 3 και 4 πάνω από τον 1ο όροφο.  Δικαιώμα κοινό για τις εγγραφές 1310 μέχρι 1313 (Α2879/79) (Αρ. φακέλου 1/ΑΕΔ/46239/1980). Οφελούμενο ακίνητο: Αρ. εγγρ. 3/1310, φύλλο 21, σχέδιο 460508, τμήμα 3, τεμάχιο 175 Λευκωσία, Δήμος Λευκωσίας, Φανερωμένη.
 • Υποκείμενο σε αποκλειστικό δικαίωμα ανέγερσης επιπρόσθετων κτιρίων (ορόφοων), επί της ταράτσας αρ. 3 και 4 πάνω από τον 1ο όροφο.  Δικαιώμα κοινό για τις εγγραφές 1310 μέχρι 1313 (Α2879/79) (Αρ. φακέλου 1/ΑΕΔ/46240/1980). Οφελούμενο ακίνητο: Αρ. εγγρ. 3/1310, φύλλο 21, σχέδιο 460508, τμήμα 3, τεμάχιο 175 Λευκωσία, Δήμος Λευκωσίας, Φανερωμένη.

Προσφορές που υποβάλλονται για ποσό μικρότερο της Επιφυλασσόμενης Τιμής θα απορρίπτονται.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Λευκωσία

Δήμος: Δήμος Λευκωσίας

Ενορία: Φανερωμένη

Άλλα Χαρακτηριστικά

Έτος κατασκευής: 1965

Τίτλος ιδιοκτησίας: Το ακίνητο διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας

Κτηματολογικά Στοιχεία

Αρ. Αναφοράς Αριθμός εγγραφής Φύλλο / Σχέδιο Τμήμα Αριθμός τεμαχίου
PR37841 3/1307 21/460508 3 175
 • Πολεοδομική Ζώνη: ΠΕΖ-εν
 • Συντελεστής Δόμησης: See Description/Βλέπε Περιγραφή
 • Συντελεστής Κάλυψης: See Description/Βλέπε Περιγραφή
 • Μέγιστος αριθμός ορόφων: See Description/Βλέπε Περιγραφή
 • Μέγιστο ύψος (μ): See Description/Βλέπε Περιγραφή

Ενεργειακή Απόδοση

ενεργειακή απόδοση

Περισσότερες πληροφορίες

Αρ. Αναφοράς

PR37841

Πωλητής

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD

Σχετικές προσφορές

Απευθείας Πώληση Ενυπόθηκου Ακινήτου

Δείτε περισσότερα ακίνητα

Εμπορικές Μονάδες

Δείτε περισσότερα ακίνητα