Ημερομηνία εκτύπωσης: 2024-05-25
Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φάρμα - Πετροφάνι, Λάρνακα

Εργοστάσιο σε Πετροφάνη (Λάρνακα)

Δεν υπόκειται σε ΦΠΑ

595.000

Ενδεικτική Τιμή

  • Κλειστοί χώροι:4.285 μ2
  • Εμβαδόν Γης:16.054 μ2
  • Κλιματισμός
  • Κήπος
  • Αποθήκη

Τοποθεσία και κοντινές υπηρεσίες

Περιγραφή

Το ακίνητο προς πώληση είναι ένα χοιροστάσιο/φάρμα στην κοινότητα Πετροφάνι της επαρχίας Λάρνακας. Βρίσκεται σε απόσταση περί τα 365 μέτρα βορειοδυτικά από το κέντρο της κοινότητας και περί τα 830 μέτρα νοτιοανατολικά από τον συνδετικό δρόμο Αθηένου - Κόσιη.

Το χοιροστάσιο επωφελείται επίσης από τη σχετικά εύκολη πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο, καθώς στα γειτονικά χωριά και τις γειτνιάζουσες αγροτικές περιοχές.

Διαθέτει κανονικό σχήμα και επίπεδη επιφάνεια εδάφους. Εφάπτεται δημόσιου εγγεγραμμένου δρόμου κατά μήκος του νοτιοανατολικού του συνόρου με πρόσωπο περί τα 116 μέτρα.

Συνολικά υπάρχουν έξι (6) κτήρια/υποστατικά/κατοικίες εντός του τεμαχίου τα οποία ανεγέρθηκαν περί το 1990. Εντός του τεμαχίου υπάρχουν 3 χοιροστάσια, γραφείο με κουζίνα και αποθήκη με 5 σιλό. Τα χοιροστάσια έχουν συνολικό εμβαδόν περί τα  3.960τ.μ ενώ το γραφείο με την κουζίνα έχει εμβαδόν περί τα 35 τ.μ.

Επιπλέον υπάρχει αποθήκη, διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, 2 εφαπτόμενες κατοικίες (δυναμικότητας 2 υπνοδωματίων) και βοηθητικούς χώρους. Η αποθήκη με το διαμέρισμα διαθέτουν συνολικό εμβαδόν περί τα 170 τ.μ. ενώ οι δυο εφαπτόμενες κατοικίες διαθέτουν συνολικό εμβαδόν περί τα 120 τ.μ.

Το ακίνητο εμπίπτει εντός Γεωργικής Ζώνης Γ3 με συντελεστή δόμηση 10%.

Το ακίνητο είναι κενό και αποτελεί ιδανική επιλογή για ιδιοχρησία.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Το ακίνητο εξαιρείται από τη μείωση κατά 50% του τέλους μεταβίβασης Ακίνητης Ιδιοκτησίας για όλες τις περιπτώσεις που επιβάλλονται ή εισπράττονται τέλη με βάση του Περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου (Κεφ.219).

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Λάρνακα

Δήμος: Πετροφάνη

Άλλα Χαρακτηριστικά

Έτος κατασκευής: 1990

Τίτλος ιδιοκτησίας: Το ακίνητο διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας

Κτηματολογικά Στοιχεία

Αρ. Αναφοράς Αριθμός εγγραφής Φύλλο / Σχέδιο Τμήμα Αριθμός τεμαχίου
PR34521 0/1796 31/52 0 207
  • Πολεοδομική Ζώνη: Γ3
  • Συντελεστής Δόμησης: 10%
  • Συντελεστής Κάλυψης: 10%
  • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
  • Μέγιστο ύψος (μ): 8,30

Ενεργειακή Απόδοση

ενεργειακή απόδοση

Περισσότερες πληροφορίες

Αρ. Αναφοράς

PR34521

Ιδιοκτήτης

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD