Ημερομηνία εκτύπωσης: 2024-06-13
Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Οικόπεδο - Ορμίδεια, Λάρνακα

Ορμίδεια (Λάρνακα)

Δεν υπόκειται σε ΦΠΑ

36.000

Ενδεικτική Τιμή

Τοποθεσία και κοντινές υπηρεσίες

Περιγραφή

Το προς πώληση ακίνητο αφορά 2 εφαπτόμενα οικιστικά οικόπεδα στην κοινότητα Ορμίδεια της επαρχίας Λάρνακας. Βρίσκονται  σε απόσταση περί τα 60 μέτρα βόρεια από την Λεωφόρο Ανεξαρτησίας και περί τα 70 μέτρα δυτικά από την Λεωφόρο 28 Οκτωβρίου.

Ως ενιαίο ακίνητο, διαθέτει ορθογώνιο σχήμα και επικλινή επιφάνεια εδάφους. Εφάπτεται δημόσιου εγγεγραμμένου δρόμου κατά μήκος του νότιου (οδός Κωστή Παλαμά) και δυτικού (οδός Κολωνακίου) του συνόρου με συνολικό πρόσωπο περί τα 46 μέτρα.

Τα ακίνητα εμπίπτουν εντός Οικιστικής Ζώνης Η1 με συντελεστή δόμηση 120%.

Τα ακίνητα εμπίπτουν σε περιοχή αρχαίων μνημείων και κατέχονται.

 Τα ακίνητα πωλούνται ως ενιαία μονάδα με συνολικό εμβαδό περί τα 314 τ.μ.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Το ακίνητο εξαιρείται από τη μείωση κατά 50% του τέλους μεταβίβασης Ακίνητης Ιδιοκτησίας για όλες τις περιπτώσεις που επιβάλλονται ή εισπράττονται τέλη με βάση του Περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου (Κεφ.219).

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Λάρνακα

Δήμος: Ορμίδεια

Ακίνητα προς πώληση

Είδος ακινήτου

Εμβαδόν

Υπνοδωμάτια

Τιμή

Περισσότερες πληροφορίες

Αρ. Αναφοράς

CG10583

-

Ιδιοκτήτης

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD

Σχετικές προσφορές

Οικιστικά Οικόπεδα προς πώληση στη Λάρνακα

Δείτε περισσότερα ακίνητα