Ακίνητα προς πώληση στην Κύπρο - Altamira Real Estate (Cyprus)

8000 8200 +357 22 696500

Φίλτρο

Κατοικία, Οίκος, Λευκωσία

Λευκωσία - Ref. PR35038Χάρτης

Μονοκατοικία-Οίκος-PR35038
Μονοκατοικία-Οίκος-PR35038
Μονοκατοικία-Οίκος-PR35038
Μονοκατοικία-Οίκος-PR35038
Μονοκατοικία-Οίκος-PR35038
Μονοκατοικία-Οίκος-PR35038
Μονοκατοικία-Οίκος-PR35038
Μονοκατοικία-Οίκος-PR35038
Save Μερίδιο Εκτύπωση
Ειδοποίηση

Μέσω e-mail

Κατοικία, Οίκος, Λευκωσία

Ref. PR35038

Δεν υπόκειται σε ΦΠΑ

105.000

Ενδεικτική Τιμή

 • 213 μ2
 • 1.231 μ2 Εμβαδόν Γης
 • 4 Υπνοδωμάτια
 • 2 Μπάνια
 • Μερίδιο προς πώληση:

Το ακίνητο προς πώληση αποτελεί ένα οικιστικό κτίριο στην κοινότητα Οίκος της επαρχίας Λευκωσίας. Βρίσκεται σε απόσταση περί τα 300 μέτρα ανατολικά από το κέντρο της κοινότητας.

Το κτίριο αποτελεί το 1/2  μερίδιο του ακινήτου και βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του ακινήτου με εμβαδό γης περί τα 615τ.μ (περίπου). Το κτίριο αποτελείται από μια ισόγεια και μια ανώγεια κατοικία.

Η ισόγεια κατοικία ανεγέρθηκε περί το 1975 και χρησιμοποιείται ως αποθήκη. Το εμβαδό των εσωτερικών χώρων ανέρχεται σε 108τ.μ.

Η ανώγεια κατοικία ανεγέρθηκε περί το 1995 και αποτελείται από κουζίνα-καθιστικό σε ενιαίο χώρο, αποχωρητήριο με μπάνιο και δύο υπνοδωμάτια. Το εμβαδό των εσωτερικών χώρων ανέρχεται σε 105τ.μ.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν διαθέτουν ξεχωριστούς τίτλους ιδιοκτησίας.

Το ακίνητο κατέχεται.


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 
ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Το ακίνητο εξαιρείται από τη μείωση κατά 50% του τέλους μεταβίβασης Ακίνητης Ιδιοκτησίας για όλες τις περιπτώσεις που επιβάλλονται ή εισπράττονται τέλη με βάση του Περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου (Κεφ.219).

- - - - - - - - - - -

Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.

Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.

- - - - - - - - - - - - - -

Επαρχία: Λευκωσία

Δήμος: Οίκος

Άλλα Χαρακτηριστικά

 • Έτος κατασκευής: 1975
 • Τίτλος ιδιοκτησίας: Το ακίνητο διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας

Κτηματολογικά Στοιχεία

Αρ. Αναφοράς Αρ. Εγγρ. Φύλλο / Σχέδιο Τμήμα Αρ. τεμ,
PR35038 0/1384 37/1423V01 1 240
 • Πολεοδομική Ζώνη: Η2
 • Συντελεστής Δόμησης: 90%
 • Συντελεστής Κάλυψης: 50%
 • Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
 • Μέγιστο ύψος (μ): 8,30

Έντυπο προσφοράς

Η Προσφορά μπορεί να υποβληθεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Δημοσίευσης του ακινήτου στην ιστοσελίδα https://www.altamirarealestate.com.cy/ (στο εξής "ιστοσελίδα της Altamira "). Σε περίπτωση που κριθεί ότι η χρονική περίοδος των 7 ημερολογιακών ημερών για συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι αρκετή, η χρονική διάρκεια δίνατε να επεκταθεί και αυτό θα διευκρινίζεται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Altamira ως αναγράφεται πιο πάνω στο σημείο Έντυπο Προσφοράς του κάθε ακινήτου. Μετά την λήξη της δοθείσης διορίας υποβολής και εφόσον δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε Προσφορά, το ακίνητο παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Altamira και η προθεσμία υποβολής προσφοράς για αγορά του ακινήτου ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου έχει ληφθεί προσφορά για αξιολόγηση, το ακίνητο απομακρύνεται από την ιστοσελίδα της Altamira.

Τοποθεσία

Ανοίξτε με Google Maps

(34.99895095825195, 32.83330154418945)

Ενεργειακή Απόδοση

ενεργειακή απόδοση

Ιδιοκτήτης

COOPERATIVE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD

Ακίνητα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

  • Μονοκατοικία-Οίκος-PR35038

  Νατά

  €120.000 Ενδεικτική Τιμή Πιθανόν να υπόκειται σε ΦΠΑ

  • 148 μ2
  • 3 Υπνοδωμάτια
  • 1 Μπάνια
  • Μονοκατοικία-Οίκος-PR35038

  Δάλι

  €105.000 Ενδεικτική Τιμή Δεν υπόκειται σε ΦΠΑ

  • 120 μ2
  • 3 Υπνοδωμάτια
  • 1 Μπάνια